Kahi-synttärisarja OSA 12 | Sairaaloista terveyttä edistäviä rakennuksia

Arkkitehti Heikki Lamusuo suunnittelee sairaaloita mieluummin terveyttä edistävinä rakennuksina kuin perinteisinä laitoksina. Terveet ja kosteusteknisesti turvalliset kestävät rakenteet, hyvä ääneneristävyys ja mahdollisuus toteuttaa helposti myös eläviä kaarevia muotoja ovat hänen mielestään Kahin keskeisiä etuja sairaaloissa, joissa se on käytetyin väliseinämateriaali.

Irti laitosmaisista sairaaloista ja kohti viihtyisämpiä tiloja

”Suomeen on aikanaan rakennettu paljon sairaaloita, jotka alkavat tulla tiensä päähän. Tilat eivät enää palvele nykyisiä toimintoja. Meidänkin toimistollamme ensimmäinen sairaalahanke lähti käyntiin siitä, että voitimme Kuopion yliopistollisen sairaalan kutsukilpailun Puijon pääsairaalan vanhassa osassa olevan pääsisäänkäynnin aulan ja näytteenottotilojen uudistamisesta sekä sisäänkäyntikatoksen ja ulkotilojen suunnittelusta vastaamaan nykyisiä toiminnallisia tarpeita”, Partanen & Lamusuo Oy:n toimitusjohtaja, arkkitehti Heikki Lamusuo sanoo.

Partanen & Lamusuo on vastannut myös Puijon sairaalan laajennuksen mittavassa uudisrakennushankkeessa Kaarisairaalassa kaikkien julkisten tilojen suunnittelusta rakennuksen sisällä ja ulkona ja oli arkkitehtitoimisto Lukkaroisen kanssa arkkitehtisuunnittelijana myös peruskorjaushankkeen suunnittelussa, jossa kumpikin toimisto suunnitteli puolet tiloista. Vuonna 2015 ja 2018 valmistuneiden uudis- ja peruskorjaushankkeiden laajuus oli 250 miljoonaa euroa.

Partanen & Lamusuo on yhdessä Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy:n kanssa suunnitellut myös Lappeenrannassa sijaitsevan Etelä-Karjalan keskussairaalan uuden osan K-sairaalan.

Heikki Lamusuon mukaan Partanen & Lamusuon suunnittelemat sairaalatilat ja julkisivut eroavat paljon perinteisestä laitosmaisesta ja hengeltään steriilistä sairaalasuunnittelusta.

”Haluamme suunnitella tiloja, jotka edistävät hyvinvointia ja potilaiden paranemista sekä henkilökunnan viihtyvyyttä. Sairaalasuunnittelun sijaan tavoitteemme on suunnitella terveyttä edistäviä rakennuksia”, Lamusuo sanoo.

Suomessa on viime aikoina toteutettu ja parhaillaan käynnissä lukuisia suuria sairaalahankkeita eri puolilla maata. Sairaaloissa yleisimmin käytetty väliseinämateriaali on Kahi-harkko. Kahin 85 mm:n Väliseinäponttiharkolla ja 130 mm:n Kahi Runkoponttiharkolla saavutetaan yleensä eri tilojen välillä vaadittava ääneneristävyys ja palonkestävyys sekä hyvä mekaaninen lujuus ja kulutuksenkestävyys.

Rakenteiden oltava terveellisiä ja turvallisia

”Arkkitehdin näkökulmasta Kahilla on väliseinämateriaalina kolme keskeistä etua rakennuksissa, joiden halutaan edistävän paranemista. Sillä voidaan tehdä terveitä ja kestäviä rakenteita, jotka eristävät hyvin ääntä, ja Kahilla voidaan toteuttaa helposti myös kaarevia muotoja”, Heikki Lamusuo sanoo.

Terveellisyys, turvallisuus ja hyvä pitkäaikaiskestävyys ovat Lamusuon mielestä tärkeimpiä ominaisuuksia, joita sairaaloiden väliseinäratkaisuilta vaaditaan.

”Kahi-seinistä ei tule sisäilmaan emissioita ja ne kestävät kovaa kulutusta”, hän sanoo.
Kalkkihiekkaharkot valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista, kvartsipitoisesta hiekasta, vedestä ja poltetusta kalkista, eikä valmistuksessa käytetä mitään kemiallisia aineita.

Sairaaloissa potilassänkyjä ja erilaisia laitteita siirretään paljon huoneissa ja tilojen välillä pitkiäkin matkoja. Kiviseinä ei ole yhtä arka törmäyksille kuin esimerkiksi levyseinä.

 

”Myös Kahi-seiniin kiinnitetään törmäyssuojia kaikkein kovimmille joutuviin paikkoihin, mutta nekin pysyvät tukevammin kiviseinässä. Kahi-seiniin on helppo kiinnittää tukevasti erilaisia sairaalalaitteita.”

Mekaanisen kulutuksen lisäksi nykyaikaisissa sairaaloissa on paljon vesipisteitä ja märkätiloja.  Potilashuoneetkin tehdään nykyisin pääosin yksityishuoneina, joissa on oma pesuhuone, ja märkätilojen pesussa käytetään myös paineellista vettä. Rakenteiden kosteustekninen toimintavarmuus on tärkeä osa rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden ja hyvän sisäilman varmistamista.

”Sisäilmaongelmien välttämiseksi väliseinissä on turvallisinta käyttää kosteudenkestävää materiaalia, jos vedeneristeen taakse sattuisi jostain pääsemään kosteutta.”

Ääneneristys ja viihtyvyys edistävät toipumista

Nykyaikaisessa sairaalassa on paljon erilaisia äänilähteitä. Tutkimukset osoittavat, että rauhallinen ääniympäristö edistää potilaiden paranemista. Myös yksityisyyden suoja on sairaaloissa tärkeää.

”Huoneiden rauhallisuus ja potilasturvallisuus ovat ehdottoman tärkeitä asioita. Viihtyvyys ja paraneminen edellyttävät sitä, ettei viereisistä tiloista saa kantautua ääniä. Väliseinillä on saatava ääneneristävyyttä sinne missä sitä tarvitaan. Siinä Kahi on hyvä. Lisäksi tarvitaan hyvää äänenvaimennusta ja huoneakustiikkaa, mutta se hoidetaan muilla keinoin”, Lamusuo sanoo.

Kahi-seinissä on riittävästi massaa myös matalien äänien kunnolliseen vaimentamiseen.

Heikki Lamusuo kertoo, että Partanen & Lamusuo käyttää mielellään sairaaloiden suunnittelussa orgaanisia muotoja, jotka ovat ihmisille luontaisia.

”Ihmisessä ei ole mitään terävää tai suorakulmaista vaan pelkästään pehmeitä ja kaarevia muotoja, ja siksi olemme käyttäneet orgaanista muotokieltä myös sairaalatilojen suunnittelussa pehmentämään tilavaikutelmaa niin, että osa yleisten tilojen seinistä ja rakenteista on kaarevia. Yksi Kahin etu on, että siitä voidaan toteuttaa helposti myös kaarevia muotoja.”

Heikki Lamusuo on perustanut Partanen & Lamusuo Oy:n yhdessä puolisonsa taiteilija Jaana Partasen kanssa, ja yrityksessä työskentelee arkkitehteja, muotoilijoita ja taiteilijoita rinta rinnan erilaisissa arkkitehtuuri-, muotoilu- ja taidehankkeissa.

”Parhaimmillaan arkkitehtuuri yltää rakennustaiteen tasolle, ja siinä voidaan hyödyntää erilaisia materiaaleja ja muotoja kokonaisvaltaisesti kauniiden tilojen ja elämysten luomiseen. Olemme saaneet esimerkiksi Puijon sairaalan pääaulan uudistuksesta potilailta, sairaalan henkilökunnalta ja vierailta paljon positiivista palautetta. Moni tulija on kertonut olevansa vaikuttunut siitä, etteivät he ole kokeneet tulleensa sairaalaan, jotka koetaan usein laitosmaisiksi ja kylmiksi”, Lamusuo sanoo.

KYS, Kaarisairaala, Evoluutio ©KariMattiAntero Puustinen, KYS-valokuva-arkisto. Kuva: Partanen & Lamusuo Oy

Eksote, sairaala

Elämyksellisiä tiloja ja eheyttävää taidetta

Hän pitää sairaalan suunnittelussa tärkeänä sitä, että tilat ovat kauniita ja niistä muodostuu tunnistettavia ja elämyksellisiä paikkoja, joissa ihmisten on helppo hahmottaa myös sijaintinsa rakennuksessa.

”Luonnonvaloa on hyvä saada myös rakennuksen keskelle, ja eri tiloista on avattava mahdollisuuksien mukaan näkymiä ulos, koska yhteys luontoon edistää tunnetusti ihmisten hyvinvointia ja paranemista.”

Väliseinillä voidaan luoda tiloihin elämyksellisyyttä orgaanisten muotojen lisäksi seiniin toteutetuilla taideteoksilla. Kahi-seinä on kestävä alusta esimerkiksi eri tavoin tulostetulle tai maalatulle taiteelle.

”Olemme suunnitelleet vammautuneille tarkoitettuja kuntoutuskoteja VetreaElo-konseptilla. Niissä olemme tuoneet sisätiloihin suuria luontoaiheisia taideseiniä. Vaikka ihminen joutuisi olemaan paljon sisällä, taide voi viedä hänen mielensä seinien ulkopuolelle.  Taide ja kuvat luonnosta voivat tuoda lohtua ja uskoa paranemiseen."

"Meidän mielestämme taiteen tehtävä on parantaa maailmaa ja sairaalaympäristössä auttaa ihmisiä paranemaan. Emme halua luoda taidetta, joka olisi rikkovaa, vaan meille sen täytyy olla eheyttävää, innostavaa ja parantavaa”, Heikki Lamusuo sanoo.

Kahi 50 v. -artikkeleita

Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 13 | Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä

Muurausliike Sami Vanne Oy lähtee omaperustaisessa asuntotuotannossaan siitä, että kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen on sekä asukkaiden ja ympäristön että myös urakoitsijan etu. Siksi ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 11 | Hyvän ilman hirsitalossa huoneistojen välinen seinä tehdään Kahi-harkoista

Kahden sukupolven hirsinen paritalo Vantaalla rakennetaan nelihenkiselle lapsiperheelle ja isovanhemmille, jotka ovat kaikki altistuneet sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalien vähäpäästöisyys,...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 10 | Kosteudenhallintaan on panostettava koko ketjussa

Koko yhteiskunnalle kalliiksi tulevat rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat johtuvat usein siitä, että yksittäinen lenkki kosteudenhallinnan pitkässä ketjussa on pettänyt. Kahi-harkoilla ...

Jonas Christensson
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 9 | Mukavuuden asiantuntija tavoittelisi rakennuksissa metsän äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii Saint-Gobainilla asiantuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 8 | Edistää paranemista, parantaa oppimistuloksia – ääneneristävyydellä on väliä

Hyvä ääneneristävyys parantaa kouluissa oppimistuloksia ja edistää sairaaloissa potilaiden tervehtymistä. Ääneneristävyyden perusta on massa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi julkisissa ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 7 | Kahista kivirakenteisia seiniä nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin

Vesa Räsänen neuvoo suunnittelijoita Kahi-rakenteiden käytössä Saint-Gobain Finlandin Suunnittelijapalvelussa. Lue, mitä Räsänen kertoo Kahista.

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-rakenteilla kiviseinien pienimmät elinkaaripäästöt

Elinkaarilaskelmat osoittavat, että Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivujen hiilijalanjälki on kaikissa tarkasteluluokissa huomattavasti muita vertailussa olleita tavanomaisia
...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 5 | Rustiikka-julkisivutiilestä Kahi Viisteharkkoseiniin

Kvartsinvalkoinen Kahi Rustiikka -julkisivutiili oli 30 vuotta sitten pientalorakentajien keskuudessa todellinen hittituote, jota valmistettiin valtavia määriä. Nykyisin Kahi-tuoteperheen kysyntä ...

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 4 | Kahi Facade ja Viisteharkko kestävät ankariakin olosuhteita

Kahi-perheen uusimpien jäsenien, Kahi Facade -julkisivujärjestelmän ja Kahi Viisteharkkojen myyntiä vauhdittavat samat tekijät. Lue täältä, mitkä!

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa