Kahi-synttärisarja OSA 8 | Mukavuuden asiantuntija tavoittelisi rakennuksissa metsän äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii Saint-Gobainilla asiantuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän korostaa, että kaikki meidän aistimme ovat kehittyneet luonnossa, jossa olemme eläneet tuhansia vuosia. Siksi myös sisätilojen suunnittelussa kannattaa pyrkiä luonnonmukaiseen äänimaisemaan.

Metsän kaltainen luonnonmukainen äänimaisema edistää sairaaloissa paranemista ja kouluissa oppimista sekä työpaikoilla tuottavuutta ja kotona viihtyvyyttä ja lepoa. Rakennuksissa tämä edellyttää hyvää ääneneristävyyttä ja huoneakustiikkaa. Kahi-harkoilla saavutettava erinomainen ääneneristävyys on keskeinen syy siihen, että se on esimerkiksi sairaaloissa ja kouluissa käytetyin väliseinämateriaali.

Jonas Christensson

Metsässä ääniympäristö on kuin ihmiselle luotu

”Metsässä ääniympäristö on kuin ihmiselle luotu. Kun on tutkittu, miten meidän kuuloaistimme toimii ja missä olemme herkimmillämme, mitä taajuuksia kuulemme parhaiten, sellainen ääniympäristö löytyy luonnosta. Kun olemme metsässä päiväsaikaan, tuuli kahisuttaa puita 40–50 desibelin voimakkuudella. Metsässä on helppo kuulla lintujen laulua ja paikallistaa niitä, ja ihmisten kanssa on helppo kommunikoida matkankin päästä”, Jonas Christensson sanoo.

Yöllä auringonlaskun jälkeen, kun linnut lopettavat laulunsa ja tuuli tyyntyy, metsässä on hiljaista.

”Sellainen äänimaailma pitäisi luoda myös sairaalatiloihin. Kun äänet vaimenevat, on aika käydä nukkumaan, ja nukkuessa huoneen tulisi olla mahdollisimman hiljainen”, Christensson sanoo.

Kuuloaistimme on nukkuessakin valppaana

Kuuloaistimme on nukkuessakin valppaana havahtumaan erilaisiin ääniin.

”Siksi hyvä ääneneristävyys on tärkeää rakennuksissa, joissa vietämme nykyisin yli 90 prosenttia ajasta. Poikani on lääkäri, ja hän tietää erittäin hyvin miten paljon hyvä uni ja hyvin nukutut yöt nopeuttavat paranemista. Kunnollinen uni ja lepo ovat erityisen tärkeitä potilaille. Ruotsissa on tutkittu, että hiljaisemmassa ympäristössä potilaan lääkitystäkin voitiin vähentää”, Christensson sanoo.

Hyvä ääneneristävyys on kunnollisen unen ja levon edellytys myös asuinrakennuksissa ja hotelleissa.

Luonnollisesti hyvää ääneneristävyyttä tarvitaan myös päiväsaikaan eri tilojen välillä kaikenlaisissa rakennuksissa. Ääneneristävyys on erityisen tärkeää rakennuksissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä.

Kiviseinä vaimentaa hyvin myös matalia ääniä

Hyvä ääneneristävyys on keskeinen syy siihen, että Kahi-harkot ovat olleet jo pitkään käytetyin väliseinämateriaali sairaaloissa ja kouluissa. Niitä käytetään paljon myös liikerakennuksissa silloin kun tilojen välillä tarvitaan hyvää ääneneristävyyttä ja palonkestävyyttä.

Muita Kahin etuja ovat erinomainen mekaaninen lujuus ja pitkäaikaiskestävyys sekä kosteustekninen toimintavarmuus, joka on tärkeä osa terveellistä ja turvallista rakentamista. Kahi-harkkojen ja -tiilien valmistuksessa ei käytetä myöskään mitään kemikaaleja tai lisäaineita, eikä niistä aiheudu sisäilmaan mitään päästöjä.

”Kahi-harkoista tehty kiviseinä vaimentaa riittävän massansa ansiosta hyvin myös matalia taajuuksia, joista osa saattaa olla haitallisia, vaikka ihminen ei niitä edes kuulisi”, Jonas Christensson sanoo.

Christenssonin mielestä desibelimittarilla tehtävä äänenvoimakkuuden mittaustapa kiinnittää huomion liiaksi vain kuulovaurioiden estämiseen. On tärkeää, että esimerkiksi tehdastyössä äänenvoimakkuus ei saa ylittää 85 desibeliä pidempiä aikoja kuin määräyksissä on sanottu, mutta myös pienemmät äänenvoimakkuudet voivat olla ihmiselle haitallisia.

Uusi asetus rakennusten ääniympäristöstä tärkeä kehitysaskel

”Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen äänitaso 47 desibeliä saattaa kuulostaa matalalta kovaan meluun verrattuna. Tällaisia äänitasoja pitäisi kuitenkin välttää niin paljon kuin mahdollista, koska ne ärsyttävät aisteja ja väsyttävät eivätkä ole ihmisille hyväksi. Teknisten laitteiden häiritsevät äänet ovat usein myös varsin matalilla taajuuksilla.”

Jonas Christensson pitää tärkeänä kehitysaskeleena sitä, että Suomessa vuoden 2018 alussa voimaan astunut ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten ääniympäristöstä asettaa vaatimuksia myös matalille äänille, vaikka tämä täydennys koskeekin ensisijaisesti rakennusten välipohjia. Ruotsissa matalat äänet on huomioitu määräyksissä jo aiemmin.

”Sekä väliseinissä että välipohjissa matalat taajuudet aiheuttavat yleensä kaikkein suurinta haittaa, ja siinä suhteessa Kahin hyvä ääneneristävyys myös matalilla taajuuksilla on tärkeä etu. Jos naapuri ostaa uudet stereot tai television laadukkailla kaiuttimilla ja subwooferilla, usein vain matalat bassoäänet kuuluvat seinien tai lattian läpi, ja nämä matalat taajuudet voivat tuntua häiritsevästi kuulon lisäksi koko kehossa.”

Metsän keskellä ääniympäristö on ihanteellinen

Jonas Christensson

Hyvä ääniympäristö on kannattava investointi

Jonas Christensson muistuttaa, että hyvän ääneneristävyyden lisäksi on tärkeää varmistaa tiloihin hyvä huoneakustiikka. Hyvällä ääneneristävyydellä ja huoneakustiikalla voidaan luoda sisätiloihin hyvä ääniympäristö, joka on tärkeä osa kaikkien rakennusten toimivuutta ja viihtyvyyttä.

Esimerkiksi kouluissa hyvä ääniympäristö parantaa oppimistuloksia ja työpaikoilla työn tuottavuutta keskittymistä vaativissa tilanteissa. Hyvä ääneneristävyys on tärkeää siksi, ettei esimerkiksi luokkahuoneeseen kuulu häiritseviä ääniä muista luokista ja tiloista. Hyvää huoneakustiikkaa tarvitaan siihen, että puhe kuuluu selvästi kaikille eikä opettajan tai oppilaiden tarvitse korottaa ääntä liian kaikuvassa tilassa.

”Huono ääniympäristö heikentää koulussa käsiteltävien asioiden ymmärtämistä ja muistamista ja johtaa huonompiin oppimistuloksiin kuin hyvässä ääniympäristössä voidaan normaalisti saavuttaa”, Christensson sanoo.

Huonossa ääniympäristössä opettaja joutuu käyttämään enemmän ääntä, mikä johtaa monilla opettajilla äänenkäytön ongelmiin ja sairastumisiin. Pahimmillaan huono ääniympäristö voi johtaa työkyvyttömyyteen. Huono ääniympäristö nostaa päivittäin opettajien ja oppilaiden stressitasoa ja heikentää viihtyvyyttä.

Ihmisen kuulo toimii hyvin luonnon keskellä

Hyvä ääneneristävyys ja huoneakustiikka ovat kannattavia ja saavutettaviin hyötyihin nähden edullisia investointeja, joilla saavutetaan hyvät oppimistulokset ja säästytään suurilta inhimillisiltä kärsimyksiltä ja sairauksilta sekä niihin liittyviltä kustannuksilta.

Metsä on Christenssonin mukaan hyvä esimerkki luonnon akustiikasta, joka tuntuu ihmisistä miellyttävältä. Luonnon äänten keskellä myös ihmisen kuulo toimii hyvin.

”Jos menet metsään ystäväsi kanssa ja keskustelette matkan päästä, voitte kuulla toisianne korottamatta ääntä. Metsässä taivaalta ei kuulu mitään, mutta esimerkiksi puiden rungoista äänet heijastuvat eri suuntiin. Tästä on tehty paljon tutkimuksia. Olen itsekin tutkinut metsiä akustisena ympäristönä ja todennut, että normaali puheääni kuuluu metsässä hyvin selkeästi kymmenen metrin päähän ja puhe on ymmärrettävää vielä 20 metrin päässä.”

Avotoimistossa tarvitaan myös hiljaisia tiloja

Hyvä huoneakustiikka edellyttää riittävää vaimennusta sekä heijastavien ja vaimentavien pintojen oikeaa sijoitusta huonetiloissa. Hyvän ääniympäristön varmistaminen sekä ääneneristävyyden että akustiikan osalta on niin tärkeä osa rakennusten toimivuutta, että suunnitteluvaiheessa kannattaa käyttää akustiikan asiantuntijaa.

Myös tiloissa tapahtuvat toiminnat muuttuvat aikojen kuluessa ja siksi ääniympäristölle asetetaan erilaisia vaatimuksia kuin ennen. Esimerkiksi kouluissa uudenlaiseen oppimisympäristöön kuuluu enemmän erilaisia ryhmäkokoja ja oppimistilanteita perinteisen luokkaopetuksen rinnalla. Toimistotyössä taas vuorottelevat erilaiset keskittymistä ja omaa rauhaa vaativat työt sekä ryhmässä tehtävät ja yhteistä keskustelua ja ideointia edellyttävät työt.

Kehityskaari näkyy erityisen hyvin toimistorakentamisessa. Perinteisten koppikonttoreiden jälkeen on tehty paljon avotoimistoja, ja viime aikoina kummankin tilatyypin ongelmia on pyritty ratkaisemaan monitilatoimistoilla, joissa voi valita kulloiseenkin työtehtävään parhaiten sopivan tilan.

Eri työtehtävillä sopii erilaiset tilat

”Jos tarvitsee työssään keskittymisrauhaa, avokonttori ei ole mielestäni oikea paikka työskentelyyn. Avokonttori voi toimia hyvin silloin, kun ihmisillä on mahdollisuus vetäytyä halutessaan hiljaiseen tilaan työskentelemään tai puhumaan luottamuksellisia puheluita. Luovia ideoita ja ajatustenvaihtoa vaativissa työtehtävissä puolestaan hiljaisuus saattaa vaikuttaa negatiivisesti työn tuottavuuteen.”

Jonas Christensson on myös itse tehnyt kyselytutkimuksia toimistoissa.

”Yhdessä toimistossa, jossa ihmisillä oli omat työtilat, 81 prosenttia tykkäsi pitää työhuoneensa ovea auki. Ihmisiä kiinnostaa luonnostaan kuulla, mitä ympärillä tapahtuu. Osan ajasta haluamme keskittyä täysin rauhassa ja olla hiljaisuudessa. Kaikenlaisissa rakennuksissa tarvitaan sekä hyvää ääneneristävyyttä että huoneakustiikkaa, jotka on suunniteltu tilojen käyttötarkoituksen mukaan.”

Uusilla teknisillä ratkaisuilla voidaan helpottaa eri tilojen joustavaa käyttöä.

”Olen työskennellyt toimistossa, jossa kannettavat tietokoneet latautuivat langattomasti työpisteissä. Tällainen ratkaisu helpottaa huomattavasti siirtymistä esimerkiksi avotilasta hiljaiseen tilaan.”

Lue Kahi-synttärisarjan seuraava osa

Kahi 50 v. -artikkeleita

Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 12 | Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä

Muurausliike Sami Vanne Oy lähtee omaperustaisessa asuntotuotannossaan siitä, että kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen on sekä asukkaiden ja ympäristön että myös urakoitsijan etu. Siksi ...

Weber FI
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 11 | Sairaaloista terveyttä edistäviä rakennuksia

Arkkitehti Heikki Lamusuo suunnittelee sairaaloita mieluummin terveyttä edistävinä rakennuksina kuin perinteisinä laitoksina. Terveet ja kosteusteknisesti turvalliset kestävät rakenteet, hyvä ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 10 | Hyvän ilman hirsitalossa huoneistojen välinen seinä tehdään Kahi-harkoista

Kahden sukupolven hirsinen paritalo Vantaalla rakennetaan nelihenkiselle lapsiperheelle ja isovanhemmille, jotka ovat kaikki altistuneet sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalien vähäpäästöisyys,...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 9 | Kosteudenhallintaan on panostettava koko ketjussa

Koko yhteiskunnalle kalliiksi tulevat rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat johtuvat usein siitä, että yksittäinen lenkki kosteudenhallinnan pitkässä ketjussa on pettänyt. Kahi-harkoilla ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 7 | Edistää paranemista, parantaa oppimistuloksia – ääneneristävyydellä on väliä

Hyvä ääneneristävyys parantaa kouluissa oppimistuloksia ja edistää sairaaloissa potilaiden tervehtymistä. Ääneneristävyyden perusta on massa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi julkisissa ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 6 | Kahista kivirakenteisia seiniä nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin

Vesa Räsänen neuvoo suunnittelijoita Kahi-rakenteiden käytössä Saint-Gobain Finlandin Suunnittelijapalvelussa. Lue, mitä Räsänen kertoo Kahista.

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-rakenteilla kiviseinien pienimmät elinkaaripäästöt

Elinkaarilaskelmat osoittavat, että Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivujen hiilijalanjälki on kaikissa tarkasteluluokissa huomattavasti muita vertailussa olleita tavanomaisia
...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 5 | Rustiikka-julkisivutiilestä Kahi Viisteharkkoseiniin

Kvartsinvalkoinen Kahi Rustiikka -julkisivutiili oli 30 vuotta sitten pientalorakentajien keskuudessa todellinen hittituote, jota valmistettiin valtavia määriä. Nykyisin Kahi-tuoteperheen kysyntä ...

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 4 | Kahi Facade ja Viisteharkko kestävät ankariakin olosuhteita

Kahi-perheen uusimpien jäsenien, Kahi Facade -julkisivujärjestelmän ja Kahi Viisteharkkojen myyntiä vauhdittavat samat tekijät. Lue täältä, mitkä!

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa