Kahi-synttärisarja OSA 7 | Edistää paranemista, parantaa oppimistuloksia – ääneneristävyydellä on väliä

Hyvä ääneneristävyys parantaa kouluissa oppimistuloksia ja edistää sairaaloissa potilaiden tervehtymistä. Ääneneristävyyden perusta on massa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi julkisissa rakennuksissa väliseinät tehdään usein Kahi-harkoista tai -tiilistä. Pontatuista harkoista saadaan ohutsaumamuurauksella nopeasti hyvin ääntä ja paloa eristävää seinää, joka kestää myös kovaa kulutusta ja raskaat kiinnitykset sekä potilasvuoteiden törmäykset. Kahi Facade -julkisivu soveltuu hyvän ääneneristävyyden ansiosta myös lento- ja liikennemelualueille.

Kahi 50 v.

”Ääneneristävyyden perusta on massa. Kivirakenteella massa on lähtökohtaisesti suurin, joten ääneneristävyys on sitä kautta hyvä”, A-Insinöörien akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja Mikko Kylliäinen sanoo.

Etenkin matalia ääniä on vaikea vaimentaa tehokkaasti ilman riittävää massaa.

Hyvä ääneneristävyys ja palonkestävyys sekä mekaaninen lujuus ovat keskeisiä syitä siihen, miksi kovalla käytöllä olevissa julkisissa rakennuksissa ja liikerakennuksissa, joissa on paljon ihmisiä, käytetään runsaasti Kahi-väliseiniä.

Mikko Kylliäinen korostaa, että esimerkiksi kouluissa ja sairaaloissa käytettävät uudenlaiset tilaratkaisut sekä tekniikan ja muiden äänilähteiden lisääntyminen asettavat entistä suurempia vaatimuksia ääneneristävyydelle ja akustiikalle.

”Nykyaikaisessa koulussa voi olla monen sadan hengen auditorioita ja näyttämöitä, jotka on varustettu teatteritekniikalla, sekä äänitysstudioita ja äänitarkkaamoita. Musiikin opetuksessa muodostetaan bändejä, jotka soittavat varsin lujaa. Tällöin ääneneristävyydeltä vaaditaan paljon enemmän kuin ennen”, Kylliäinen sanoo.

Vanhoissa koulu- ja sairaalarakennuksissa ääneneristävyyteen ja huoneakustiikkaan ei ole yleensä osattu kiinnittää riittävästi huomiota. Mikko Kylliäinen kertoo mitanneensa erään vanhan koulun ruokalasta sadan desibelin äänitason, vaikka kukaan ei käyttäytynyt meluisasti.

Ääneneristävyys parantaa tilojen toimivuutta

Sairaalarakennuksissa on tutkittu äänitason ja ääneneristävyyden vaikutusta, ja hyvän ääneneristävyyden on todettu vaikuttavan positiivisesti paranemiseen.

”Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa hyvin keskeinen asia on yksityisyys. En halua, että minun asiani lääkärissä kuuluvat muille. Tämäntyyppisissä rakennuksissa hyvä ääneneristävyys on tärkeä lähtökohta suunnittelussa ja rakenneratkaisujen valinnassa. Samalla tavalla kouluissa luokkahuoneiden välinen ääneneristävyys on tärkeää, koska jos viereisen tilan äänet häiritsevät niin se vaikuttaa heti heikentävästi oppimistuloksiin”, Mikko Kylliäinen sanoo.

Jos ääneneristävyys ja huoneakustiikka eivät ole kunnossa, opettajat voivat joutua korottamaan ääntään, ja pitkäkestoisena tilanne saattaa johtaa sairastumiseen.

Lääketieteellisillä tutkimuksilla todettujen terveyshaittojen lisäksi meluisa tai kaikuva sisäympäristö aiheuttaa kaikille tilojen käyttäjille stressiä vaikeuttaen keskittymistä sekä heikentää asioiden ymmärtämistä, oppimista ja työtuloksia kaikenlaisissa rakennuksissa, joissa ihmiset valtaosan ajastaan viettävät. 

Kahi 50 v.

Kahi 50 v.

Massa ja tiheys parantavat Kahin ääneneristävyyttä

Kahi-tiilien ja harkkojen tiheys on noin 1950 kg/m3 ja vähintään 1800 kg/m3. Suuren tiheyden ansiosta Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -järjestelmällä toteutettujen julkisivujen ääneneristävyys on hyvä.

”Kahin eri tuotteet on mitoitettu tiheyden, paksuuden ja jäykkyyden suhteen siten, että tyypilliset eri tilojen väliltä vaadittavat ääneneristystasot helposti saavutetaan. Esimerkiksi luokkahuoneiden väliseltä seinältä, terveyskeskuksen vastaanottohuoneiden väliseiniltä ja huoneistojen välisiltä seiniltä vaaditaan erilaisia ääneneristävyyksiä, jotka voidaan toteuttaa erilaisilla Kahi-rakenteilla”, Kylliäinen sanoo.

Esimerkiksi jo 85 mm:n paksuisella Kahi Väliseinäponttiharkolla voidaan molemmin puolin tasoitettuna saavuttaa luokkatilojen tai terveyskeskuksen vastaanottohuoneiden väliltä vaadittava ääneneristävyys. Kun mukaan otetaan myös 130 mm:n Runkoponttiharkko, näillä harkoilla voidaan toteuttaa pääosa sairaaloiden, koulujen ja muiden rakennusten väliseinistä. Lisää vaihtoehtoja tuo se, että umpinaisella DB Runkoponttiharkolla ääneneristävyys on kolme desibeliä parempi kuin tavallisella reiällisellä Runkopontilla.

”Paksuimmalla 240 mm:n Desibeliponttiharkolla saavutetaan esimerkiksi huoneistojen väliseltä seinältä vaadittava ääneneristävyys. Desibeliponttia käytetään tähän tarkoitukseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa, kun esimerkiksi muussa käytössä olleita rakennuksia muutetaan asunnoiksi. Rappauksilla ja pinnoitteilla erilaisten Kahi-harkko- ja -tiiliseinien ääneneristävyyttä voidaan parantaa muutamalla desibelillä.”

Muun muassa liikerakennuskohteissa suositulla 130 mm:n paksuisella Viisteharkolla saavutetaan tasoitettuna sama ääneneristävyys kuin saman paksuisella Runkopontilla, ja tasoittamattomanakin ero jää alle kahteen desibeliin.

”Kahi-tiilillä ja -harkoilla ei ole ääneneristävyyden kannalta eroa, vaan kummassakin rakenteen massa ja tiheys ratkaisevat. Muurattu seinä voidaan tehdä myös kaksinkertaisena rakenteena käyttäen villaa välissä. Esimerkiksi musiikkioppilaitoksessa lyömäsoitinluokan ja muiden harjoitustilojen välillä saavutetaan tällaisella kaksinkertaisella muuratulla rakenteella erittäin hyvä ääneneristävyys.”

Kahi Facade -julkisivua voidaan sen erittäin hyvän ääneneristävyyden ansiosta käyttää myös vaativilla lentomelu- ja liikennemelualueilla.

”Jos rakennus tehdään hiljaisemmalle alueelle, seinärakenteen hyvällä ääneneristävyydellä voidaan kompensoida vaikkapa hieman vähemmän vaimentavia ikkunoita. Ikkunoiden ääneristävyydessä kahden desibelin vaimennusero voi merkitä melko suurta kustannussäästöä”, Mikko Kylliäinen sanoo.

Vuoden 2018 alussa astui voimaan ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten ääniympäristöstä. Määräysten soveltamisalue laajeni erilaisiin rakennustyyppeihin ja mittaluvut uudistuvat tarkoituksenmukaisemmiksi, mutta vaatimustaso ei Mikko Kylliäisen mukaan kiristynyt lukuun ottamatta matalien äänien parempaa huomioimista välipohjissa.

Väliseinissä ja ulkoseinissä käytettävät Kahi-harkko- ja -tiiliseinät täyttävät Kylliäisen mukaan hyvin myös uudet määräykset. A-Insinöörit on tehnyt seinä- ja välipohjarakenteista laajoja laskennallisia tarkasteluja.

Laskentamenetelmät ja mallintaminen ovat kehittyneet akustiikassa hyvin pitkälle ja rakenteiden ääneneristävyydet voidaan ennustaa laskennallisesti varsin tarkasti.

”Meillä on ääneneristävyyden mallintamiseen itse kehittämämme parametrinen laskentaohjelma, joka on validoitu. Nykyaikana pystytään hyvin tarkasti mallintamaan rakenteiden ääneneristävyyksiä. Esimerkiksi tuotekehityksessä on paljon hyötyä siitä, että rakenteiden ominaisuuksia voidaan tutkia ensin mallintamalla ja mennä laboratorioon vasta sitten kun on päädytty johonkin ratkaisuun. Aiemmin piti tehdä ensin koerakenne ja viedä se laboratorioon mitattavaksi, ja sitten muuttaa rakennetta ja tehdä uudet mittaukset. Se oli hidasta ja kallista. Kehitys on mennyt valtavasti eteenpäin 20 vuodessa.”

Weberillä on laajat kirjastot erilaisista Kahi-rakenteista sekä niiden ääneneristävyydestä ja muista ominaisuuksista.

Mikko Kylliäinen muistuttaa, että akustiikkasuunnittelijan mukaan ottaminen hankkeisiin mahdollisimman varhaisessa valmisteluvaiheessa on tärkeä osa rakennuksen toimivuuden ja terveellisyyden varmistamista. Kun akustiikkasuunnittelija pääsee vaikuttamaan ratkaisuihin yhdessä tilaajan ja muiden suunnittelijoiden kanssa, rakennukseen voidaan varmistaa hyvä akustiikka ja ääneneristävyys taloudellisilla rakenneratkaisuilla.

Hyvin suunniteltu akustiikka ja ääneneristävyys on rakennuksen toimivuuden kannalta keskeisen tärkeä ja edullinen investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin. Rakennuksen käytön aikana se tuo moninkertaiset tuotot parempina oppimistuloksina ja työn tuottavuutena sekä vältettyinä sairauskustannuksina ja poissaoloina.

”Hyvin toimivalla ääneneristyksellä ja akustiikalla on varsin mittavat positiiviset vaikutukset kansanterveyteen, viihtyvyyteen, tuottavuuteen ja kansantalouteen”, Mikko Kylliäinen sanoo.

Lue Kahi-synttärisarjan seuraava osa

Kahi 50 v. -artikkeleita

Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 12 | Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä

Muurausliike Sami Vanne Oy lähtee omaperustaisessa asuntotuotannossaan siitä, että kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen on sekä asukkaiden ja ympäristön että myös urakoitsijan etu. Siksi ...

Weber FI
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 11 | Sairaaloista terveyttä edistäviä rakennuksia

Arkkitehti Heikki Lamusuo suunnittelee sairaaloita mieluummin terveyttä edistävinä rakennuksina kuin perinteisinä laitoksina. Terveet ja kosteusteknisesti turvalliset kestävät rakenteet, hyvä ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 10 | Hyvän ilman hirsitalossa huoneistojen välinen seinä tehdään Kahi-harkoista

Kahden sukupolven hirsinen paritalo Vantaalla rakennetaan nelihenkiselle lapsiperheelle ja isovanhemmille, jotka ovat kaikki altistuneet sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalien vähäpäästöisyys,...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 9 | Kosteudenhallintaan on panostettava koko ketjussa

Koko yhteiskunnalle kalliiksi tulevat rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat johtuvat usein siitä, että yksittäinen lenkki kosteudenhallinnan pitkässä ketjussa on pettänyt. Kahi-harkoilla ...

Jonas Christensson
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 8 | Mukavuuden asiantuntija tavoittelisi rakennuksissa metsän äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii Saint-Gobainilla asiantuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 6 | Kahista kivirakenteisia seiniä nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin

Vesa Räsänen neuvoo suunnittelijoita Kahi-rakenteiden käytössä Saint-Gobain Finlandin Suunnittelijapalvelussa. Lue, mitä Räsänen kertoo Kahista.

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-rakenteilla kiviseinien pienimmät elinkaaripäästöt

Elinkaarilaskelmat osoittavat, että Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivujen hiilijalanjälki on kaikissa tarkasteluluokissa huomattavasti muita vertailussa olleita tavanomaisia
...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 5 | Rustiikka-julkisivutiilestä Kahi Viisteharkkoseiniin

Kvartsinvalkoinen Kahi Rustiikka -julkisivutiili oli 30 vuotta sitten pientalorakentajien keskuudessa todellinen hittituote, jota valmistettiin valtavia määriä. Nykyisin Kahi-tuoteperheen kysyntä ...

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 4 | Kahi Facade ja Viisteharkko kestävät ankariakin olosuhteita

Kahi-perheen uusimpien jäsenien, Kahi Facade -julkisivujärjestelmän ja Kahi Viisteharkkojen myyntiä vauhdittavat samat tekijät. Lue täältä, mitkä!

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa