Kahi-synttärisarja OSA 15 | Saint-Gobain on edelläkävijä vastuullisessa rakentamisessa

Laadukasta elinympäristöä kestävillä ratkaisuilla

Maailman johtaviin rakennusmateriaalivalmistajiin lukeutuvan Saint-Gobainin missiona on auttaa rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja tuottaa ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia tänään ja tulevaisuudessa. Vastuullisuus tarkoittaa Saint-Gobainille sitä, että yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia ja rakennusalan yritysten kilpailukykyä parannetaan ympäristön ja elinkaaritalouden kannalta kestävillä ja innovatiivisilla vähähiilisen rakentamisen ratkaisuilla ja kiertotaloudella.

Saint-Gobain on edelläkävijä vastuullisessa rakentamisessa

Maailman sadan suurimman ja innovatiivisimmaksi arvioidun teollisuusyrityksen joukkoon kuuluvan Saint-Gobainin liikevaihto oli viime vuonna 41,8 miljardia euroa, josta yli 75 prosenttia tuli rakennetusta ympäristöstä. Saint-Gobainilla on 67 maassa noin 180000 työntekijää, joista 1200 työskentelee Suomessa. Saint-Gobain Finland Oy:n brändit ovat Ecophon, Gyproc, ISOVER, PAM ja Weber. Muut Suomen yksiköt ovat Leca Finland Oy, Dahl Suomi Oy ja Saint-Gobain Glass Finland Oy.

”Saint-Gobainissa meillä on leveät hartiat sekä mahdollisuus ja halu viedä vastuullista rakentamista eteenpäin. Haluamme olla edelläkävijöitä ihmisten elinympäristöjen ja hyvinvoinnin parantamisessa nyt ja tulevaisuudessa. Me olemme olemassa siksi, että voimme tuottaa ihmisille viihtyisää, terveellista ja turvallista rakennettua ympäristöä kestävällä, vihreällä ja vähähiilisellä rakentamisella, joka huomioi myös kiertotalouden mahdollisuudet”, vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser Saint-Gobain Finland Oy:stä sanoo.

Anne koordinoi Saint-Gobainissa vastuullisuuteen liittyviä asioita ja kehityshankkeita kaikkien brändien osalta Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän näkee, että ihmisten hyvinvointi rakennetussa ympäristössä on nousemassa keskeiseksi lähtökohdaksi ja arvovalinnaksi.

samaan tapaan kuin ihmiset arvostavat ja ostavat yhä enemmän luomu- ja lähiruokaa, joille vielä 15 vuotta sitten oli hyvin vähän kysyntää ja siksi myös tarjontaa tavallisissa ruokakaupoissa.

Rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon sekä lämmityksen osuus kokonaisenergiankulutuksesta ja hiilijalanjäljestä on noin 40 prosenttia, eli samaa luokkaa kuin teollisuuden. Liikenteen osuus on noin 20 prosenttia.

Kiinteistösijoittajat sekä muut kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät edellyttävät yhä useammin kiinteistöiltä alhaista hiilijalanjälkeä. Ympäristövastuu nähdään tärkeänä arvona yritysten toiminnassa.

”Kiinteistöjen omistajat, kansainväliset kiinteistösijoittajat ja tiloissa toimivat yritykset ovat jo vuosia pitäneet hyvin tärkeänä kestävää vihreää rakentamista ja edellyttäneet kiinteistöiltä esimerkiksi ympäristöluokituksia kuten LEED, BREEAM tai RTS. Myös määräyksiin on tulossa rakenteellisen energiatehokkuuden rinnalle vaatimuksia siitä, miten rakennusten hiilijalanjälkeä niiden elinkaarella pienennetään. Me uskomme, että ihmiset alkavat kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, millainen koti, koulu tai työpaikka on hyvinvoinnin ja terveyden sekä ympäristön näkökulmasta”, Anne sanoo.

Vastuullisuus korostuu rakentamisen ratkaisuissa

Annen mielestä suurin osa ihmisistä ymmärtää, että ilmastonmuutos on otettava vakavasti. Keskilämpötila on noussut Suomessa sadassa vuodessa noin kolmella asteella. Lukuisten tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen erittäin vakavien haitallisten seurausten estämiseksi lämpötilan nousu on pysäytettävä alle 1,5 asteeseen, mikä vaatii selkeitä muutoksia ihmisen toimintaan.

”Eduskuntavaalien alla puhuttiin jauhelihaverosta ja siitä että makkara viedään työmiehen suusta. Nämä ovat todella pieniä asioita verrattuna siihen, miten paljon rakennettu ympäristö kuluttaa maailmanlaajuisesti energiaa ja raaka-aineita ja tuottaa päästöjä, kun kaupungistuminen etenee nopeasti. Koska meillä on Saint-Gobainissa hyvin paljon tietoa ja osaamista näistä asioista, me emme halua olla perinteinen rakennusmateriaalivalmistaja, vaan kestävän vastuullisen rakentamisen ja hyvien elinympäristöjen asiantuntijakumppani ja ratkaisutoimittaja”, Anne sanoo.

Hän painottaa, että kiertotalous rakennetussa ympäristössä tulee olemaan yksi keskeinen keino sen päästötavoitteen saavuttamisessa, jolla keskilämpötilan nousu voidaan pitää alle 1,5 asteessa.

”Nykyisin osataan jo rakentaa hyvin energiatehokkaita rakennuksia. Seuraava askel ilmastonmuutoksen torjumisessa on se, että kiinnitetään entistä enemmän huomiota rakennusmateriaalien valmistuksen, rakentamisen ja korjaamisen sekä rakennusten purkamisen ja uudelleenkäytön päästöihin ja hiilijalanjälkeen. Me haluamme Saint-Gobainissa ennakoida kehitystä hyvissä ajoin ja pienentää hiilijalanjälkeä omaehtoisesti. Siksi  teemmekin tuotteillemme elinkaariarviointeja ja julkaisemme tuotteillemme ympäristöselosteet kertoaksemme tuotteidemme elinkaaren ympäristövaikutuksista.”

”Saint-Gobain on konsernina mukana maailman johtavassa sijoittajille suunnatussa ilmasto- ja ympäristöindeksissä CDP:ssä sekä Dow Jonesin ja muiden pörssien vastuullisuusindekseissä. Olemme vastuullisen liiketoiminnan verkostossa FIBS:ssä sekä Green Building Council Finlandissa, jossa olen hallituksen jäsenenä.”

Saint-Gobain haluaa olla innovatiivinen esikuva kestävän elinympäristön luomisessa. Kestävässä rakentamisessa yhdistyvät esimerkiksi alhainen energiankulutus ja hiilijalanjälki, jätteen synnyn estäminen sekä hyvät ja terveelliset sisäolosuhteet.

Yhteisiä kehityshankkeita ja sisäistä päästökauppaa

Oman alansa johtavana yrityksenä Saint-Gobain pyrkii jatkuvasti vaikuttamaan rakennusalan kehitykseen oman tuote- ja ratkaisukehityksen lisäksi yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. Maailmanlaajuisesti Saint-Gobain on mukana paikallisissa Green Building Councileissa lähes 40 maassa.

Saint-Gobain Finland on osallistunut Suomessa energiatehokkaiden asuntolainojen konseptin kehittämiseen. Pankit ovat lähteneet kehittämään konkreettisia ratkaisuja siihen, miten kiinteistökannan energiatehokkuutta parannetaan ja pienennetään rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Nordea julkisti juuri pankeista ensimmäisenä oman vihreän asuntolainansa. Pankit saavat itsekin vihreää rahoitusta markkinoilta yhä edullisemmin, koska kiinteistösijoittajien tavoin rahoittajat painottavat entistä enemmän sijoituskohteiden vastuullisuutta ja kestävyyttä ympäristön kannalta.

Saint-Gobain on määritellyt ympäristö-, raaka-aine- ja päästövähennystavoitteet koko yhtiön tasolla sekä tiekartat maakohtaisesti siihen, miten näihin tavoitteisiin päästään 950 tuotantolaitoksella eri puolilla maailmaa.

”Meillä on konsernissa käytössä sisäinen päästökauppa yli kymmenen miljoonan euron investoinneille ja hankkeille sekä todella järeä vastuullisen hankinnan viitekehys konsernissa. Teemme tärkeitä asioita ymmärrettäviksi myös pelillistämällä niitä. Koska ympäristöselosteet tahtovat olla muodoltaan melko kuivanpuoleisia dokumentteja, olemme kehittäneet lautapelin, joka avaa kätevästi ja selkeästi ympäristöselosteiden sisällön ja laadun.”

Kierrätys ja sivutuotteet pienentävät hiilijalanjälkeä

Saint-Gobain hyödyntää kierrätysmateriaaleja tuotteidensa valmistuksessa. ISOVERin lasivillan valmistuksessa kierrätyslasin osuus on noin 70 prosenttia raaka-aineesta. Gyprocin tehtaalla käytettiin viime vuonna rakennus- ja purkujätteestä talteen otettua kierrätyskipsiä yli 10000 tonnia. Gyprocin kipsilevyissä on keskimäärin 20 prosenttia kierrätyskipsiä.

”Kierrätyskipsin osuus voitaisiin nostaa 30 prosenttiin, mutta sitä ei ole saatavilla niin paljoa Suomessa. Weberissä meillä on ekoinnovaatio-ohjelman piirissä erilaisia tuotekehitysprojekteja, joissa pyritään ottamaan ympäristö, vähähiilisyys, kiertotalous, turvallisuus ja hyödyt kiinteistöjen käyttäjille huomioon jo tuotekehityshankkeen alkumetreiltä. Yhtenä esimerkkinä projekti, jossa etsimme vaihtoehtoisia raaka-aineita hiekan korvikkeeksi. ”

Annen mukaan erilaiset teollisuuden prosesseissa syntyvät sivutuotteet ja rakennusten purkujäte tarjoavat paljon hyödyntämismahdollisuuksia rakentamisessa ja rakennustuotteiden valmistuksessa. Esimerkiksi Hollannissa murskattua kierrätysbetonia ja siitä prosessoitua kierrätyssementtiä on hyödynnetty myös talonrakentamisessa, kun Suomessa betonimursketta käytetään lähinnä infrarakentamisessa.

”Hollannissa säädökset antavat yrityksille enemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia ratkaisuja yksittäisissä kohteissa ennen kuin ne otetaan laajempaan käyttöön. Kun puhutaan, että Suomi tähtää johtavaksi kiertotalousvaltioksi vuonna 2025, se ei voi toteutua, ellei meilläkin anneta enemmän liikkumavaraa kokeilla ja kehittää asioita niin ettei kaikkea tarvitse todistella ensin kymmentä vuotta. Lainsäätäjältä täytyisi löytyä enemmän luottoa kokeilevaan kehittämiseen, koska on aivan selvää, että otamme aina omassa toiminnassamme huomioon ihmisten ja ympäristön turvallisuuden.”

Weberin pumpattavien ja itsestään tasoittuvien lattiatasoitteiden hiilijalanjäljen pienentäminen on Annen mielestä hyvä esimerkki omaehtoisesta ekoinnovaatiosta. Weberin lattiatasoitteet saivat ensimmäisenä EPD-ympäristöselosteet Suomessa. Uusilla tasoitteilla hiilijalanjälki on vähintään 20 prosenttia ja erikoistuotteella jopa 40 prosenttia pienempi kuin parhaalla kilpailijalla. Betonirakenteisiin nähden hiilijalanjälki ja ympäristökuormitus ovat jopa 60 prosenttia alhaisempia, koska huomattavasti parempien lujuusominaisuuksien ansiosta esimerkiksi kelluvan lattian pintalaatasta voidaan tehdä tasoitteella selvästi ohuempi kuin betonista.

Alhaisen hiilijalanjäljen rinnalla tärkeä osa vastuullisuutta on se, että Saint-Gobainin ratkaisuilla voidaan toteuttaa hyvä sisäympäristö. Kaikki Weberin tasoitteet ovat matala-alkalisia ja varmistavat Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa hyvän sisäilman, kun lattianpäällysteen alla käytetään vähintään viiden mm:n kerrosta matala-alkalista lattiatasoitetta.

”Vaikka kaikki rakenteessa käytettävät materiaalit olisi luokiteltu parhaaseen M1-luokkaan, esimerkiksi mattoliimat tai muovimatoissa olevat pehmittimet ovat monissa kohteissa reagoineet yhdessä betonin alkalisen kosteuden kanssa aiheuttaen sisäilmaan haitallisia päästöjä.”

Weberin pumpattavat ja itsestään tasoittuvat lattiatasoitteet tuovat rakentamiseen nopeutta ja kustannustehokkuutta sekä parantavat laatua ja työergonomiaa. Matala-alkalisten tasoitteiden käyttö yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa estää myös tehokkaasti sisäilmaongelmat, jotka johtavat usein hyvin kalliisiin korjauksiin.

Eniten verifioituja ympäristöselosteita

”Ecophon on akustiikan ja hyvän ääniympäristön osaaja. Gyptone-alakattolevyissä on käsittely, joka poistaa sisäilmasta formaldehydiä. Parannamme jatkuvasti myös tuotteiden teknisiä käyttöominaisuuksia. Gyproc Habito on uuden sukupolven kipsilevy, johon voi ripustaa neljä 40 kg:n kiinnitystä neliölle ilman pelkoa proppujen irtoamisesta.”

”Nyt on aivan valtava imu siihen, että tuotteista pitää laatia EPD. Me emme tee niitä vain sen takia, että niitä on hienoa esitellä, vaan siksi että niitä tarvitaan rakennusten hiilijalanjäljen laskennassa ja omassa tuotekehityksessämme.”

Koko maailmassa on tällä hetkellä noin 6000 EPD:tä, joista Saint-Gobainilla on maailmanlaajuisesti yli 880. Anne kertoo myös, että Saint-Gobain nousi vuoden 2016 alussa yritykseksi, jolla on eniten kolmannen osapuolen julkaisemia verifioituja EPD-ympäristöselosteita.

”Nykyisin meillä on Weberin tuotteiden osalta käytössä verifioitu EPD-laskentatyökalu, joka Norjassa on jo laajassa käytössä ja tulossa myös Suomeen. Voimme sen avulla laatia myös projektikohtaisia laskelmia eri tuotteiden hiilijalanjäljen osalta.”

Saint-Gobainilla on valtava tietokanta erilaisista rakennusmateriaaleista ja niiden ominaisuuksista, valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista ja kierrätysmateriaalien osuudesta, M1-luokituksista ja Eurofinsin hyväksynnöistä osassa tuotteista. Tästä on paljon hyötyä erilaisten ympäristöluokitusten ja -laskelmien lähtötietoina.

Saint-Gobainilla oma kattava laskentatyökalu

Saint-Gobain on kehittänyt yhdessä kansainvälisen konsulttiyrityksen kanssa oman Score-työkalun, jolla voidaan arvioida rakennustuotteiden vastuullisuutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen koko elinkaaren aikana. Menetelmän taustalla on muun muassa tuhannen julkisesti saatavilla olevan ympäristöselosteen tietokanta. Jokaisesta tuotteesta on mukana vähintään elinkaariarviointi LCA, EPD-ympäristöseloste ei ole välttämätön.

”Hiilijalanjäljen lisäksi laskentamenetelmä huomioi terveyden ja turvallisuuden ja suurimmat hyödyt ja vaikutukset sekä ympäristön että ihmisten näkökulmasta. Raaka-aineissa otetaan huomioon myös resurssitehokkuus sekä vedenkulutus. Paikallinen arvonluonti on myös mukana. Kullekin tuotteelle saadaan Scorecard, josta näkee havainnollisesti sen mitä ominaisuuksia kannattaa lähteä kehittämään. Voimme myös vertailla sitä, miten hyvin omat tuotteemme pärjäävät markkinoilla muiden vastaavien tuotteiden kanssa. Haluamme viedä osaamisellamme omien tuotteidemme lisäksi koko alaa eteenpäin.”

Weberin, Isoverin ja Gyprocin osalta pääsääntöisesti kaikkia tuotteita voi käyttää rakennuksissa, joille myönnetään Joutsenmerkki. Joutsenmerkin ehdot ovat muun muassa rakennusmateriaaleissa käytettävien kemikaalien osalta selvästi tiukemmat kuin esimerkiksi rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksessa.

”Kahi-harkkojen ja -tiilien merkittävä etu on sekä ympäristön että sisäympäristön näkökulmasta se, että niiden valmistuksessa käytetään vain hiekkaa, kalkkikiveä ja vettä eikä mitään kemikaaleja tai lisäaineita. Kahista voi rakentaa turvallisesti ja terveellisesti. Hyvä osoitus tästä on, että Kahia voidaan käyttää Joutsenmerkki-rakennuksissa.”

Saint-Gobainin rakennusmateriaaleja on käytetty muun muassa Hyvinkään Kenttäkadun päiväkodissa, jolle on ensimmäisenä päiväkotina myönnetty Suomessa Joutsenmerkki.

Osana vastuullisuutta Saint-Gobain siirtyi käyttämään vihreää sähköä kaikissa Pohjoismaissa. Tämä pienentää hiilijalanjälkeä tuotteiden valmistusprosesseissa.

Vastuullisuuteen sisältyy myös oman henkilöstön työturvallisuus.

”Meidän tehtaillamme on aivan maailmanluokan turvallisuusjohtamista ja -käytäntöjä. Lähtökohtana on se, että kaikkien täytyy päästä töistä kotiin terveinä. Pölynhallintaa kehitetään jatkuvasti sekä tehtailla että tuotteissa.”

Innovaatioita asiakkaiden ja ympäristön parhaaksi

Annen mukaan Saint-Gobainin Score-työkalu osoittaa havainnollisesti sen, että mikään rakennusmateriaali tai rakennus ei voi olla lähtökohtaisesti täysin ympäristöystävällinen.

”Kun meillä on Score-työkalussa kaksi akselia, joista toisella nähdään hyödyt ja toisella vaikutukset, niin molemmissa ei voi saavuttaa täyttä sataa prosenttia. Vaikka aurinkopaneelit tuottavat sähköä auringon uusiutuvasta energiasta, niidenkin valmistukseen kuluu energiaa eikä kukaan ole vielä kunnolla ratkaissut sitä, miten ne käytön jälkeen kierrätetään. Kaikki rakennukset käyttävät resursseja, ja juuri siksi rakentamisessa ja rakennusmateriaaleissa on tärkeää pyrkiä koko elinkaaren aikana mahdollisimman vastuullisiin ja kestäviin ratkaisuihin.”

Tänä päivänä itsestään puhdistuvat tai aurinkoenergiaa tuottavat ikkunat, itsestään tasoittuvat pumpattavat ja matala-alkaliset lattiatasoitteet sekä erittäin kestävä ja taloudellinen ohutsaumamuurattava Kahi Facade -julkisivu, joka pinnoitetaan vettä hylkivällä mutta hengittävällä Silco-pinnoitteella, ovat esimerkkejä maailman kärkeä edustavasta materiaaliteknologisesta osaamisesta ja innovaatioista, joiden avulla yhtiö on kasvanut valitsemillaan aloilla rakennustuote- ja muussa teollisuudessa maailman johtavaksi yritykseksi.

Hyvä osoitus suomalaisen osaamisen tasosta on esimerkiksi se, että Weber ja sen Suomessa sijaitseva kehityskeskus vastaavat lattiatasoitteiden kehityksestä maailmanlaajuisesti Saint-Gobain -konsernissa. Pumpattava lattiatasoite on alun perin suomalainen innovaatio, jolle Saint-Gobainissa avautuvat maailmanlaajuiset markkinat.

”NASAn avaruuspäivänä Saint-Gobain julkaisi internetissä, mitä kaikkea yhtiön teknologiaa ja innovaatioita kuukulkijassa on käytetty. Lista oli vaikuttava. Teknologisten innovaatioiden ja asiakkaiden kilpailukykyä parantavien rakentamisen ratkaisujen lisäksi haluamme olla edelläkävijöitä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin sekä vastuullisen ja kestävän rakentamisen jatkuvassa kehittämisessä”, Anne sanoo.

Kahi 50 v. -artikkeleita

Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 12 | Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä

Muurausliike Sami Vanne Oy lähtee omaperustaisessa asuntotuotannossaan siitä, että kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen on sekä asukkaiden ja ympäristön että myös urakoitsijan etu. Siksi ...

Weber FI
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 11 | Sairaaloista terveyttä edistäviä rakennuksia

Arkkitehti Heikki Lamusuo suunnittelee sairaaloita mieluummin terveyttä edistävinä rakennuksina kuin perinteisinä laitoksina. Terveet ja kosteusteknisesti turvalliset kestävät rakenteet, hyvä ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 10 | Hyvän ilman hirsitalossa huoneistojen välinen seinä tehdään Kahi-harkoista

Kahden sukupolven hirsinen paritalo Vantaalla rakennetaan nelihenkiselle lapsiperheelle ja isovanhemmille, jotka ovat kaikki altistuneet sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalien vähäpäästöisyys,...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 9 | Kosteudenhallintaan on panostettava koko ketjussa

Koko yhteiskunnalle kalliiksi tulevat rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat johtuvat usein siitä, että yksittäinen lenkki kosteudenhallinnan pitkässä ketjussa on pettänyt. Kahi-harkoilla ...

Jonas Christensson
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 8 | Mukavuuden asiantuntija tavoittelisi rakennuksissa metsän äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii Saint-Gobainilla asiantuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 7 | Edistää paranemista, parantaa oppimistuloksia – ääneneristävyydellä on väliä

Hyvä ääneneristävyys parantaa kouluissa oppimistuloksia ja edistää sairaaloissa potilaiden tervehtymistä. Ääneneristävyyden perusta on massa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi julkisissa ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 6 | Kahista kivirakenteisia seiniä nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin

Vesa Räsänen neuvoo suunnittelijoita Kahi-rakenteiden käytössä Saint-Gobain Finlandin Suunnittelijapalvelussa. Lue, mitä Räsänen kertoo Kahista.

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-rakenteilla kiviseinien pienimmät elinkaaripäästöt

Elinkaarilaskelmat osoittavat, että Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivujen hiilijalanjälki on kaikissa tarkasteluluokissa huomattavasti muita vertailussa olleita tavanomaisia
...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 5 | Rustiikka-julkisivutiilestä Kahi Viisteharkkoseiniin

Kvartsinvalkoinen Kahi Rustiikka -julkisivutiili oli 30 vuotta sitten pientalorakentajien keskuudessa todellinen hittituote, jota valmistettiin valtavia määriä. Nykyisin Kahi-tuoteperheen kysyntä ...

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 4 | Kahi Facade ja Viisteharkko kestävät ankariakin olosuhteita

Kahi-perheen uusimpien jäsenien, Kahi Facade -julkisivujärjestelmän ja Kahi Viisteharkkojen myyntiä vauhdittavat samat tekijät. Lue täältä, mitkä!

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa