Vastuullisuus

Vastuullisuus

Saint-Gobain on sitoutunut toiminnassaan vastuullisuuteen, sekä kestävän, vähähiilisen rakentamisen edistämiseen rakennusten käyttäjien hyvinvointia maksimoiden. Haluamme olla vastuullinen toimija, joka kehittää kestäviä ja turvallisia rakentamisen ratkaisuja luonnonvaroja säästäen. Ympäristövaikutusten, laadun, terveellisyyden ja turvallisuuden suhteen noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Saint-Gobain on sitoutunut hiilineutraaliuuteen globaalilla tasolla vuonna 2050, Suomessa ja Pohjoismaissa jo vuoteen 2035 mennessä.

Toimintaamme ohjaavat sertifioidut laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät. Edistymisellemme on asetettu selkeät päämäärät ja mittarit. Niillä mitataan laadun paranemista ja ympäristövaikutusten vähenemistä.

Jatkuva kehittyminen

Toimintamme keskeinen periaate on kehittää tuotteita ja palveluita jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden ratkaisemiseksi. Suomessa tapahtuvan tuotekehityksen, valmistuksen, logistiikan, myynnin ja markkinoinnin lisäksi Weberillä on käytössään Saint-Gobainin kansainväliset resurssit ja osaaminen. Kaikessa toiminnassa noudatetaan jatkuvan parantamisen ja tuotteiden korkean laadun periaatetta. Parhaan mahdollisen laadun saavuttamiseksi tuotanto- ja toimintaprosesseja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti.

Koulutus ja neuvonta

Alan markkinajohtajana kannamme vastuumme rakentamisen korkeasta laadusta ja haluamme auttaa yhteystyökumppaneitamme menestymään omassa työssään. Toteuttaaksemme tämän, tarjoamme kattavasti tuotteidemme käyttöä koskevia suunnittelu- ja työohjeita ja suunnitteluun hyödyllisiä työkaluja. Saint-Gobain Akatemia tarjoaa maksuttomia kursseja, joiden sisältö on suunniteltu täydentämään kurssille osallistuvien ammattiosaamista.

Ympäristövastuulliset prosessit

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotantoprosessejamme kohti hiilineutraaliutta ja ympäristötehokkaampaa suuntaa. Asetamme toiminnallemme ympäristötavoitteet ja mittaamme niiden toteutumista. Tärkeä ympäristötavoite on energiankulutuksen vähentäminen, mihin pyritään tuotantoprosessien optimoinnilla, säädöillä ja kunnossapidolla. Tuotannon sisäisellä kierrätyksellä, sivuvirtojen hallinnalla ja kierrätysmateriaalien käytöllä vähennetään jätteen määrää - ihanteellisinta olisi, ettei kaatopaikkajätettä syntyisi yhtään.

Raaka-aineiden valinnassa huomioidaan niiden ympäristövaikutukset. Erityistä huomiota kiinnitetään luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön, maa-ainesoton ympäristövaikutusten vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen maisemointiratkaisuilla.

Ympäristövaikutukset ja EPD-ympäristöselosteet

Rakennustuotteiden elinkaaren aikaisilla ympäristövaikutuksilla on yhä suurempi merkitys vertaillessa erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Tuotteen elinkaaren aikana ympäristövaikutuksia syntyy raaka-aineiden hankinnasta, valmistusprosesseista, kuljetuksista, rakentamisen ja rakennuksen käytön aikana, sekä myös rakennuksen purkuvaiheessa. Ympäristövaikutuksia kuvataan standardoitujen ja riippumattoman osapuolen varmentamien EPD-ympäristöselosteiden (Environmental Product Declaration) avulla. Kaikille tuoteryhmillemme on laadittu EPD-ympäristöselosteet, joita hyödynnetään erityisesti rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen laskennassa ja ympäristöluokituksissa (LEED, BREEAM, RTS) oman tuotekehityksemme lisäksi.

 

EPD logo

Kestävä rakentaminen

Rakennusten ja rakentamisen energiankulutus aiheuttaa yli kolmanneksen kasvihuonepäästöistä Suomessa. Valtaosa energiasta kuluu rakennusten käytön aikana. Kestävä, vähähiilinen rakennus tuottaa omistajalleen mahdollisimman paljon hyötyä suhteellisen pienellä ympäristökuormituksella. Olemme panostaneet vahvasti energiatehokkaiden ratkaisujen, tuotteiden ja rakenteiden kehittämiseen. Vanhojen, huonosti eristettyjen rakennusten korjaamisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä rakennusten energiankulutuksessa.

Merkittävä ympäristöä kuormittava tekijä on jäte, joka syntyy työmailla pakkauksista ja materiaalihukasta. Tätä jätemäärää voidaan vähentää hyödyntämällä irtolaastiemme siilotoimituksia, sekä lajittelemalla muovisäkkejä ja muita pakkausmateriaaleja tehokkaammin työmaalla. 

Lue lisää aiheesta

Weber FI

Virtuaalinen Sisäilmastoseminaari 9.3.2021

Virtuaalinen Sisäilmastoseminaari 9.3.2021

Weberin tuotteet löytyvät ProdLib-palvelusta

Saint-Gobainin brändien, Gyprocin, ISOVERin ja Weberin, tuotteiden rakennedetaljit löytyvät ProdLib-palvelusta

Saint-Gobainin brändien, Gyprocin, ISOVERin ja Weberin, tuotteiden rakennedetaljit löytyvät ProdLib-palvelusta

Kangasraunikki (Gypsophila fastigiata) on uhanalainen ja rauhoitettu koko Suomessa.

Kiikalan biodiversiteettihankkeessa uhanalaiset kasvit saavat uuden elinympäristön

Monimuotoinen luonto hidastaa ilmastonmuutosta ja edesauttaa sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin. Rakensimme Kiikalaan Härjänvatsan harjun hiekanottoalueelle uhanalaiseksi luokitellun ...

WOOL2LOOP

Saint-Gobain Finland: Yrityksen strategia ja EU-hanke käsi kädessä

Saint-Gobain haluaa olla edelläkävijänä edistämässä rakennetun ympäristön kestävyyttä. Siinä auttaa Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta saanut WOOL2LOOP-hanke, joka keskittyy ...

Kierrätettävät EUR-lavat

Siirrymme kierrätettäviin EUR-lavoihin 1.3.2019

Teemme jatkuvasti työtä vähentääksemme toimintamme ympäristövaikutuksia. Toimintaamme ohjaavat Saint-Gobain-konsernin resurssitehokkuuden periaatteet ja Weberin sertifioitu ISO 14001 ...

Level(s)

Suomi edelläkävijä Level(s)-mittareiden testauksessa

Helsingissä järjestettiin 6. kesäkuuta Ympäristöministeriön isännöimä työpaja Level(s)-mittariston testaajien kesken. Testauksessa selvitetään rakennusten energiatehokkuutta ja elinkaaren ...

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä

Kestävä rakentaminen ja vastuullisuus liiketoimintamme ytimessä

Saint-Gobainin strategian ytimessä on vastuullisuus ja kestävä, vihreä rakentaminen. Suurena yrityksenä haluamme toimia esimerkkinä muille ja osaltamme kehittää koko rakennusalaa ...

Vihreä rakentaminen

Saint-Gobain sai tunnustuksen kestävän, vihreän rakentamisen edistämisestä

Saint-Gobain palkittiin työstään kestävän, vihreän rakentamisen edistämiseksi Greenbuild Europe Leadership -tunnustuksella.

Vihreä sähkö

Saint-Gobain vaihtoi vihreään sähköön Pohjoismaissa

Vastuullisuus on meille tärkeä asia. Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaita, vastuullisesti tuotettuja kestävän, vihreän rakentamisen tuotteita ja ratkaisuja.

Green Building Week

Saint-Gobain mukana World Green Building Week - tempauksessa

Tällä viikolla vietetään jälleen kansainvälistä World Green Building Weekiä. Tempauksella halutaan kiinnittää huomio kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön ...

Energiansaastoviikko.jpg

Tehdään yhdessä energisempää tulevaisuutta

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa. Kampanjalla on ikää jo kunnioitettavat 20 vuotta, ja tänä vuonna teemana on "Yhdessä energisempi tulevaisuus". Mekin olemme...

Weber FI

Välitämme ihmisistä ja heidän elinympäristöistään

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa