Saint-Gobain Finland: Yrityksen strategia ja EU-hanke käsi kädessä

Saint-Gobain haluaa olla edelläkävijänä edistämässä rakennetun ympäristön kestävyyttä. Siinä auttaa Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta saanut WOOL2LOOP-hanke, joka keskittyy rakennusteollisuuden mineraalivillajätteen hyötykäyttöön.

WOOL2LOOP

Euroopassa syntyy vuosittain noin 2,5 miljoonaa tonnia mineraalivillajätettä rakentamisessa ja purkurakentamisessa. Suurin osa jätteestä päätyy tällä hetkellä kaatopaikoille.

– Olemme yksi maailman suurimmista mineraalivillavalmistajista ja haluamme olla edelläkävijä globaalien ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Kun yhden tuotteen elinkaaren loppuvaiheen jäte nostetaan uuden tuotteen raaka-aineeksi, tuemme kiertotalouden teollisten symbioosien syntymistä ja ekoinnovointia myös omassa toiminnassamme. Samalla vähennämme kaatopaikoille päätyvää rakennus- ja purkujätettä, kertoo Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser.

Tärkeä yhteistyökuvio yritykselle on 6,7 miljoonan euron ja kolmen vuoden hanke WOOL2LOOP, joka sai EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitusta kaikkiaan 5,3 miljoonaa. Hanke kattaa koko ketjun rakennusten purkamisesta mineraalivillajätteen keräämiseen, analysointiin ja prosessointiin sekä uusien rakennustuotteiden valmistukseen. Tässä innovaation pohjana on Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikön vuonna 2014 tekemä tieteellinen tutkimuslöydös, jossa mineraalivillajäte palautetaan uusiokäyttöön kemiallisella alkaliaktivoinnilla eli geopolymerisoinnilla. 

Hankkeessa on mukana 15 kumppania yhdeksästä eri Euroopan maasta. Saint-Gobain toimii hankkeen koordinaattorina. Tieteellisestä koordinoinnista vastaa Oulun yliopisto.

Lue koko juttu Business Finlandin verkkosivuilta >>

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa