Kahi-synttärisarja OSA 13 | Kestävä ratkaisu rantarakentamiseen ja ilmastonmuutoksen rasituksiin

YIT:lle yli 200 asunnon kokonaisuus Kahi Facade -julkisivulla

YIT:n Helsingin Lauttasaareen rakentamat Asunto Oy Helsingin Luhtahuitti ja Pikkutylli ovat osa korttelipihan ympärille rakentuvaa 227 huoneiston kokonaisuutta. Kohteessa käytetään Kahi Facade -julkisivua, joka on taloudellinen ratkaisu kestävän tuulettuvan rapatun julkisivun toteutukseen. Pontatuista harkoista saadaan ohutsaumamuurauksella nopeasti tasaista pintaa, ja Weberin kaksikerrosrappauksella pinnoitettuna julkisivu kestää erittäin hyvin rantarakentamisen vaativissa olosuhteissa myös ilmastonmuutoksen tuomat entistä voimakkaammat rasitukset.

YIT:lle yli 200 asunnon kokonaisuus Kahi Facade -julkisivulla

YIT:lle yli 200 asunnon kokonaisuus Kahi Facade -julkisivulla

YIT rakentaa Lauttasaarentien varrelle arkkitehtonisesti korkeatasoista neljän asunto-osakeyhtiön kokonaisuutta, johon tulee yhteensä 227 huoneistoa, 11 kivijalkaliiketilaa sekä kolmikerroksinen pysäköintihalli. Kohteen pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy ja rakennesuunnittelija Sitowise Oy.

Toukokuussa  2019  valmistuneen Asunto Oy Helsingin Luhtahuitin ja  maaliskuussa  valmistuneen Asunto Oy Helsingin Pikkutyllin vastaava työnjohtaja Lauri Luoto YIT:stä on ollut mukana myös korttelikokonaisuudesta ensimmäisenä valmistuneen Asunto Oy Helsingin Koskikaran rakentamisessa.

Ensimmäisenä valmistuneessa Koskikarassa on 83 huoneistoa kuudessa maanpäällisessä kerroksessa ja parhaimmillaan neljä maanalaista kerrosta, joihin sijoitettiin pääosa muidenkin kerrostalojen pysäköintipaikoista sekä osa taloyhtiöiden yhteistiloista. Luhtahuitissa on 54 huoneistoa kahdessa pistetalossa sekä autohalli. Pikkutyllissä on 47 huoneistoa seitsemässä kerroksessa. Alin kerros on liiketiloja. Neljäntenä, eli viimeisenä hankkeena kortteliin on tulossa Asunto Oy Helsingin Karikukko, jonka maanrakennustyöt aloitettiin kesällä 2019.

”Pikkutyllissä runko valmistui huhtikuussa ja julkisivutyöt ovat käynnissä. Kaikissa taloissa julkisivu on pääosin Kahi Facadea, poikkeuksena esimerkiksi parvekkeiden taustaseinät, joissa on puupaneelit. Ensimmäisessä kerroksessa julkisivut ovat graniittipintaisia elementtejä”, Lauri Luoto kertoo.

”Kaikissa korttelin kerrostaloissa on betoniset sisäkuori- ja väliseinäelementit ja välipohjissa ontelolaatat. Rakennuksissa on pääosin bitumikermipintaiset kevytsorakatot, joista osa on niin sanottuja viherkattoja. Näissä katoissa bitumikermin päällä on salaojituskangas sekä maksaruohokate ”, Luoto kertoo rakenteista.

”Rakennuspaikka on hyvin tiivis ja asuinkerrostalojen alta on purettu pois vanhoja liikerakennuksia. Kerrostaloista muodostuu kortteli, jossa talot ovat pääosin kiinni toisissaan. Tuotannon kannalta hankkeen erityispiirteenä on tilan ahtaus joka suunnasta, ja se edellyttää tarkkaa töiden vaiheistusta ja logistiikkaa. Siksi alueiden käytön- ja töiden ennakkosuunnittelua täytyy tehdä säännöllisesti projektin osapuolten kesken. Käytämme tuotannonsuunnittelun apuna muun muassa viikoittaista drone-ilmakuvausta.”

Kestävä julkisivu taloudellisestiI

YIT:llä on hyvät kokemukset Kahi Facade -julkisivujärjestelmästä esimerkiksi Lauttasaaren Merenkulkijanrannassa, jossa osa kerrostaloista ulottuu jopa meren päälle pilarien varassa, sekä useissa muissa kohteissa, joihin on haluttu tuulettuva rapattu julkisivu.

Lauri Luodon mukaan Kahi Facade -järjestelmä on selvästi nopeampi kuin esimerkiksi perinteinen muuraus. Ohutsaumamuuraus helpottaa myös logistiikkaa, kun tarvittava laastin määrä vähenee murto-osaan.

”Kahi Facade -harkoista syntyy nopeasti valmista julkisivua rappauksen alustaksi ohutsaumamuurauksella, kunhan on tilaa tehdä sekä telineitä ja nostolavoja on riittävästi. Ohutsaumamuurauksessa ei tarvita laastia ja sen siirtoja, koska harkot käytännössä liimataan ja liima voidaan tehdä telineillä”, Lauri Luoto sanoo.

Työtä nopeuttaa myös se, että pontatuissa harkoissa ei tarvita laastia pystysaumoihin. Pontatuista harkoista saadaan hyvin tasainen pinta, mikä pienentää pinnoitteiden menekkiä.

Työn tehostumisen tuoman taloudellisuuden lisäksi hyvin tärkeää on ratkaisun kestävyys ja pitkä elinkaari, joiden merkitys korostuu meren rannan vaativissa sääoloissa. Urakoitsijan vastuun kannalta Kahi Facade -järjestelmä on turvallinen, koska järjestelmään sisältyvän Weber kaksikerrosrappauksen ja vettä hylkivällä mutta hengittävällä SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta ja säänvaihteluita.

”Rappauksen jälkeen valmis pinta on miellyttävän näköinen ja varmasti myös kestävä ja turvallinen. Kaavakin edellyttää, että julkisivuissa pitää käyttää kestäviä ratkaisuja. Rakennusvalvonta ei olisi varmasti edes hyväksynyt tänne sellaista julkisivua, joka ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä ja johon liittyy selviä riskejä”, Luoto sanoo.

Lauttasaaressa on noudatettava Helsingin kaupungin rantarakentamisen ohjeita, joissa korostetaan sekä käytettävien julkisivumateriaalien kestävyyttä että huolellista rakenteiden ja detaljien suunnittelua ja toteutusta. Rakennusten ympäristöolosuhteet 

Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta

Rappauksen alustaksi Helsingissä vaaditaan rantarakentamisessa muurattua ja tuuletettua julkisivua, johon Kahi Facade -järjestelmä tarjoaa nykyaikaisen ratkaisun. Esimerkiksi lämmöneristeen päälle tehtävä tuulettumaton ohutrappaus ei ole Helsingin rakennusvalvonnan ohjeiden mukainen rakenne rantarakentamisen vaativiin olosuhteisiin.

”Tuulettuvat ratkaisut on todettu turvallisemmiksi Suomen olosuhteissa. Ilmastonmuutos lisää entisestään julkisivuille aiheutuvaa rasitusta, ja tulevaisuuden sääilmiöihin on hyvä varautua käyttämällä kosteusteknisesti turvalliseksi todettuja ja testattuja rakenneratkaisuja.”

Lauri Luoto arvostaa sitä, että Weberin ratkaisuissa niiden kestävyys ja eri tuotteiden yhteensopivuus on testattu huomattavasti määräysten vaatimuksia ankarammin testein. Urakoitsijan vastuun kannalta on myös selkeä etu, että Weber vastaa koko rakenteen toimivuudesta ja kestävyydestä silloin, kun työssä on noudatettu Weberin suunnittelu- ja työohjeita.

”Se on todella hienoa asia. Olen myös kiinnittänyt työmaata johtaessani huomiota siihen, että Weberiltä käy henkilöstöä katsomassa miten julkisivua toteutetaan. He antavat vinkkejä, jos jotain pystyisi tekemään vielä paremmin. On kaikkien etu, että yhdessä varmistetaan julkisivun korkea laatu”, Lauri Luoto sanoo.

Helsingin rantarakentamisen ohjeiston mukaan tuulisille ranta-alueille rakennettaessa tulee erityisesti tuulisimmille ilmansuunnille alttiit julkisivut rakentaa materiaaleista, jotka ovat riittävän vedenpitäviä, eivätkä ole alttiita homeen muodostumiselle.
Sateen ja voimakkaan tuulen yhteisvaikutuksesta julkisivupintaan muodostuu paineellista vettä. Vesi virtaa mahdollisista julkisivun raoista sisään ja nousee julkisivun pintaa pitkin ylöspäin. Siksi monimutkaisia ja paljon saumoja ja vaikeita rakenteellisia detaljeja sisältäviä julkisivuratkaisuja tulee rantarakentamisessa välttää. Meren äärellä julkisivuihin kohdistuu myös suolarasitusta.

Aukonylityspalkkeja ja metallisia kannakkeita

”Kahi Facade -julkisivut ovat kohteessa pääosin vaaleat. Ikkunoiden väleissä on matala syvennys, joissa on käytetty tehosteväreinä harmaata ja Luhtahuitissa myös beigeä väriä muutamassa seinässä. Niillä on luotu kontrastia julkisivuun”, Lauri Luoto sanoo.

Julkisivussa on käytetty järjestelmään kuuluvia valmiita aukonylityspalkkeja.

”Ne menevät helposti paikoilleen ja näyttävät siisteiltä. Pikkutyllissä julkisivun kannatus ei lähde sokkelista, vaan ensimmäisen kerroksen liiketilojen lasiseinien päällä Kahi Facade -julkisivun tuentaan käytetään näiltä osin sisäkuoreen kiinnitettyjä metallisia kannakkeita.”

YIT:llä on kohteessa muuraus- ja rappausurakoitsijana julkisivurakentamiseen ja -korjaamiseen erikoistunut Oma Rakennus Oy, joka vastaa myös julkisivun lämmöneristyksistä ja pellityksistä.

”YIT:n kannalta tämä on ollut hyvä toimintatapa. Kun Oma Rakennus vastaa julkisivumuurauksen ja rappauksen lisäksi myös pellityksistä, he voivat aikatauluttaa julkisivun työvaiheet niin että työ etenee mahdollisimman sujuvasti. Laatu on ollut hyvää”, Lauri Luoto sanoo.

”YIT:n kannalta tämä on ollut hyvä toimintatapa. Kun Oma Rakennus vastaa julkisivumuurauksen ja rappauksen lisäksi myös pellityksistä, he voivat aikatauluttaa julkisivun työvaiheet niin että työ etenee mahdollisimman sujuvasti. Laatu on ollut hyvää”, Lauri Luoto sanoo.

YIT:llä on Luhtahuitissa ja Pikkutyllissä kummassakin Luodon tiimissä runkomestari, julkisivumestari ja sisätyömestari sekä työmaainsinööri. Työntekijöitä on runkotöiden aikana noin 30 henkeä aliurakoitsijat mukaan lukien.

Lauri Luoto korostaa yhteistyön ja huolellisen ennakkovalmistelun merkitystä julkisivutöiden sujumiselle.

”Yhteistyö ja huolellinen ennakkosuunnittelu on tärkeää, jotta voidaan varmistaa sujuvat materiaalivirrat ja valmiit mestat eri työvaiheille. Olemme tehneet ensin mallikatselmusseinän niin, että mukana on meidän lisäksi julkisivu-urakoitsija ja rakennuttajan valvoja. Kun olemme katsoneet yhdessä kaikki detaljit ja hyväksyneet työn laadun, olemme tehneet sovituista asioista muistiinpanot ja dokumentit. Niiden avulla voimme varmistaa, ettei laatu muutu työn edetessä.”

YIT:lle yli 200 asunnon kokonaisuus Kahi Facade -julkisivulla

Kestävä ratkaisu rantarakentamiseen ja ilmastonmuutoksen rasituksiin

Lue Kahi-synttärisarjan seuraava osa

Kahi 50 v. -artikkeleita

Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 12 | Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä

Muurausliike Sami Vanne Oy lähtee omaperustaisessa asuntotuotannossaan siitä, että kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen on sekä asukkaiden ja ympäristön että myös urakoitsijan etu. Siksi ...

Weber FI
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 11 | Sairaaloista terveyttä edistäviä rakennuksia

Arkkitehti Heikki Lamusuo suunnittelee sairaaloita mieluummin terveyttä edistävinä rakennuksina kuin perinteisinä laitoksina. Terveet ja kosteusteknisesti turvalliset kestävät rakenteet, hyvä ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 10 | Hyvän ilman hirsitalossa huoneistojen välinen seinä tehdään Kahi-harkoista

Kahden sukupolven hirsinen paritalo Vantaalla rakennetaan nelihenkiselle lapsiperheelle ja isovanhemmille, jotka ovat kaikki altistuneet sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalien vähäpäästöisyys,...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 9 | Kosteudenhallintaan on panostettava koko ketjussa

Koko yhteiskunnalle kalliiksi tulevat rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat johtuvat usein siitä, että yksittäinen lenkki kosteudenhallinnan pitkässä ketjussa on pettänyt. Kahi-harkoilla ...

Jonas Christensson
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 8 | Mukavuuden asiantuntija tavoittelisi rakennuksissa metsän äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii Saint-Gobainilla asiantuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 7 | Edistää paranemista, parantaa oppimistuloksia – ääneneristävyydellä on väliä

Hyvä ääneneristävyys parantaa kouluissa oppimistuloksia ja edistää sairaaloissa potilaiden tervehtymistä. Ääneneristävyyden perusta on massa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi julkisissa ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 6 | Kahista kivirakenteisia seiniä nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin

Vesa Räsänen neuvoo suunnittelijoita Kahi-rakenteiden käytössä Saint-Gobain Finlandin Suunnittelijapalvelussa. Lue, mitä Räsänen kertoo Kahista.

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-rakenteilla kiviseinien pienimmät elinkaaripäästöt

Elinkaarilaskelmat osoittavat, että Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivujen hiilijalanjälki on kaikissa tarkasteluluokissa huomattavasti muita vertailussa olleita tavanomaisia
...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 5 | Rustiikka-julkisivutiilestä Kahi Viisteharkkoseiniin

Kvartsinvalkoinen Kahi Rustiikka -julkisivutiili oli 30 vuotta sitten pientalorakentajien keskuudessa todellinen hittituote, jota valmistettiin valtavia määriä. Nykyisin Kahi-tuoteperheen kysyntä ...

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 4 | Kahi Facade ja Viisteharkko kestävät ankariakin olosuhteita

Kahi-perheen uusimpien jäsenien, Kahi Facade -julkisivujärjestelmän ja Kahi Viisteharkkojen myyntiä vauhdittavat samat tekijät. Lue täältä, mitkä!

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa