Kahi-synttärisarja OSA 14 | Ylästön koulun laajennukseen Kahi Facade -julkisivu

Kestävä rapattu tuulettuva julkisivu taloudellisesti

Lapin Teollisuusrakennus urakoi Vantaan kaupungille Ylästön koulun laajennusta, jonka julkisivuissa käytetään urakoitsijan ehdotuksesta Kahi Facade -järjestelmää suunnitelmissa olleen poltetun tiilen ja kolmikerrosrappauksen sijaan. Useat urakoitsijat ovat todenneet, että pontatuista harkoista ohutsaumamuurattava Kahi Facade -järjestelmä pinnoitettuna säänkestävällä kaksikerrosrappauksella on nopein ja taloudellisin tapa tuulettuvan muuratun ja rapatun julkisivun toteutukseen.

Lapin Teollisuusrakennus Oy on pääurakoitsijana Ylästön koulun laajennuksessa ja vanhan osan muutostöissä. Ylästön koulu muuttuu yhtenäiskouluksi, kun alakoulun yhteyteen rakennettavaan laajennukseen valmistuvat yläkoulun tilat.

Vuonna 2008 valmistuneessa Ylästön koulussa on tällä hetkellä noin 550 1.-6. luokan oppilasta ja uuteen yläkouluun mahtuu 260-300 oppilasta. Laajennus ja alakoulun muutostyöt maksavat noin 5,8 miljoonaa euroa.

Uuden osan julkisivut oli suunniteltu toteutettavaksi samanlaisella rakenteella kuin vanha osa. Vantaan kaupunki hyväksyi Lapin Teollisuusrakennus Oy:n ehdotuksen rakenteen vaihtamisesta Weber Saint-Gobain Finlandin kehittämään Kahi Facade -julkisivujärjestelmään, joka on nykyaikainen ratkaisu säänkestävän, tuulettuvan ja rapatun julkisivun tekemiseen.

”Punnitsimme vaihtoehtoja meidän aluepäällikkömme Ari Moilasen ja pinnoiteurakoitsijaksi valitun Kymppi-Pinnoituksen kanssa ja päädyimme ehdottamaan kohteeseen Kahi Facade -julkisivua. Julkisivun tekeminen harkoista ohutsaumamuuraamalla on nopeampaa ja laastin käsittely huomattavasti vähäisempää kuin poltetusta tiilestä muuratussa julkisivussa. Kymppi-Pinnoituksella on hyvät kokemukset myös Kahi Facade -julkisivussa käytettävistä pinnoitteista ja niiden kestävyydestä”, kohteen vastaava mestari Olli Ahola Lapin Teollisuusrakennus Oy:stä sanoo.

Pontatuista Kahi-harkoista saadaan nopeasti tasaista ja suoraa seinää pinnoituksen alustaksi. Suurempien kappaleiden ja laastin tarpeen murto-osaan pudottavan ohutsaumamuurauksen lisäksi työtä nopeuttaa poltetuista tiilistä muurattavaan julkisivuun verrattuna se, ettei harkkojen pystysaumoihin tarvita lainkaan laastia.. Kohteen muurausurakoitsija on Muurausliike Sami Vanne Oy.

Pinnoitteet varmistavat pitkäaikaiskestävyyden

Olli Aholan mukaan Kahi Facaden käyttöä puoltavat myös useiden muiden urakoitsijoiden ja tilaajien hyvät kokemukset. Monet urakoitsijat ovat viime vuosina käyttäneet Kahi Facade -järjestelmää esimerkiksi omaperusteisessa asuntotuotannossaan silloin, kun kohteeseen halutaan tuulettuva rapattu julkisivu.

Aholan mukaan julkisivuratkaisun vaihtoa oli helppo ehdottaa, koska Kahi Facade -julkisivujärjestelmä on testattu ja todettu Suomen olosuhteissa kestäväksi eurooppalaisia vaatimuksia huomattavasti ankarammin testein.

Urakoitsijan vastuun kannalta Kahi Facade -järjestelmä on turvallinen, koska järjestelmään sisältyvän Weber kaksikerrosrappauksen ja vettä hylkivällä mutta hengittävällä SilcoMaalilla ja SilcoPinnoitteella toteutetun pinnoituksen jälkeen seinä kestää erittäin hyvin ankaraa kosteusrasitusta sekä jäätymistä ja sulamista.

”Kahi Facade -julkisivun muurasten ja pinnoitusten osalta julkisivut saatiin valmiiksi joulun alla. Työt sujuivat hyvin suojahupun alla ja lopputuloksen laatu ja työn jälki on hyvää”, Olli Ahola sanoo.

Uudisosan laajuus on noin 2000 m2 ja Kahi Facade -julkisivua on noin 600 m2. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2018 ja valmistui heinäkuussa 2019.

”Uudisosan runkoratkaisuna ovat liittopilarit ja Deltapalkit. Ulkoseinässä on kantava betonirunko ja sen päälle on työmaalla asennettu eristeet, jotka päästävät kosteutta poistumaan betonirungosta myös lävitseen ulos. Eristeen päällä on tuuletusrako ja ulommaisena harkoista muurattu Kahi Facade -julkisivu”, Ahola kertoo laajennuksessa käytetyistä rakenteista.

”Uudessa osassa käytetään myös sisäseinissä Kahin Runkoponttiharkkoja. Vanhaan ja uuteen osaan tulee myös siirtoseiniä, joilla tiloja voidaan tarvittaessa jakaa tai yhdistää uuden opetussuunnitelman mukaisesti helposti myös suuremmiksi tiloiksi erilaisia opetustilanteita varten”, Olli Ahola sanoo.
 

Koulutiloissa terveet rakenteet korostuvat

Uusi osa on sovitettu arkkitehtoniselta ilmeeltään ja väreiltään yhtenäiseksi vanhan osan kanssa. Uuden osan näkyvä julkisivu koostuu vanhan osan tavoin monenlaisista osista, vaikka suurin osa seinästä on Kahi Facadea.

”Pääsisäänkäynti on teräslasiseinää ja sen reunoilta lähtee harkoista tehty julkisivumuuraus. Julkisivussa on myös klinkkerilankkua ja peltikasettia. Muuraustyön vaativuutta lisäävät monet korkeat ja kapeat ikkuna-aukot, joiden väleihin ei voi kerralla muurata kovin korkeaa seinää”, Ahola sanoo.

Työmaan henkilövahvuus on ollut keskimäärin 20 henkeä ja toimihenkilöitä on vastaavan mestarin lisäksi työnjohtaja Jaakko Huttunen. Huttusen mukaan esimerkiksi Kirkkonummen Kantvikin päiväkodin poltetusta tiilestä muurattu ja kolmikerrosrapattu julkisivu oli työvoimavaltaisempi kuin Kahi Facade -julkisivu. Muurauslaastia 

tarvitaan huomattavasti enemmän kuin harkkojen ohutsaumamuurauksessa, jolloin laastin sekoittaminen ja nostot telineille ovat työläämpiä.

”Kymppi-pinnoite oli meillä pinnoiteurakoitsijana myös Kantvikin päiväkodissa, ja he suosittelivat Kahi Facadea, josta heillä on hyviä kokemuksia”, Jaakko Huttunen sanoo.

Tuulettuvan julkisivun suosio on kasvanut sekä tilaajien että urakoitsijoiden keskuudessa, koska tuulettuvuus varmistaa julkisivun kosteusteknisen toimivuuden ja pitkän elinkaaren.

”Me teemme paljon julkisia rakennuksia kuten kouluja ja päiväkoteja, joissa ratkaisujen toimivuus ja kestävyys on erityisen tärkeää”, Olli Ahola sanoo.
 

Kestävä ratkaisu rantarakentamiseen ja ilmastonmuutoksen rasituksiin

Kestävä ratkaisu rantarakentamiseen ja ilmastonmuutoksen rasituksiin

Lue Kahi-synttärisarjan seuraava osa

Kahi 50 v. -artikkeleita

Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 12 | Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä

Muurausliike Sami Vanne Oy lähtee omaperustaisessa asuntotuotannossaan siitä, että kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen on sekä asukkaiden ja ympäristön että myös urakoitsijan etu. Siksi ...

Weber FI
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 11 | Sairaaloista terveyttä edistäviä rakennuksia

Arkkitehti Heikki Lamusuo suunnittelee sairaaloita mieluummin terveyttä edistävinä rakennuksina kuin perinteisinä laitoksina. Terveet ja kosteusteknisesti turvalliset kestävät rakenteet, hyvä ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 10 | Hyvän ilman hirsitalossa huoneistojen välinen seinä tehdään Kahi-harkoista

Kahden sukupolven hirsinen paritalo Vantaalla rakennetaan nelihenkiselle lapsiperheelle ja isovanhemmille, jotka ovat kaikki altistuneet sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalien vähäpäästöisyys,...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 9 | Kosteudenhallintaan on panostettava koko ketjussa

Koko yhteiskunnalle kalliiksi tulevat rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat johtuvat usein siitä, että yksittäinen lenkki kosteudenhallinnan pitkässä ketjussa on pettänyt. Kahi-harkoilla ...

Jonas Christensson
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 8 | Mukavuuden asiantuntija tavoittelisi rakennuksissa metsän äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii Saint-Gobainilla asiantuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 7 | Edistää paranemista, parantaa oppimistuloksia – ääneneristävyydellä on väliä

Hyvä ääneneristävyys parantaa kouluissa oppimistuloksia ja edistää sairaaloissa potilaiden tervehtymistä. Ääneneristävyyden perusta on massa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi julkisissa ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 6 | Kahista kivirakenteisia seiniä nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin

Vesa Räsänen neuvoo suunnittelijoita Kahi-rakenteiden käytössä Saint-Gobain Finlandin Suunnittelijapalvelussa. Lue, mitä Räsänen kertoo Kahista.

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-rakenteilla kiviseinien pienimmät elinkaaripäästöt

Elinkaarilaskelmat osoittavat, että Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivujen hiilijalanjälki on kaikissa tarkasteluluokissa huomattavasti muita vertailussa olleita tavanomaisia
...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 5 | Rustiikka-julkisivutiilestä Kahi Viisteharkkoseiniin

Kvartsinvalkoinen Kahi Rustiikka -julkisivutiili oli 30 vuotta sitten pientalorakentajien keskuudessa todellinen hittituote, jota valmistettiin valtavia määriä. Nykyisin Kahi-tuoteperheen kysyntä ...

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 4 | Kahi Facade ja Viisteharkko kestävät ankariakin olosuhteita

Kahi-perheen uusimpien jäsenien, Kahi Facade -julkisivujärjestelmän ja Kahi Viisteharkkojen myyntiä vauhdittavat samat tekijät. Lue täältä, mitkä!

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa