Tuotteiden CE-merkinnät

EU:n rakennustuoteasetus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Tämän jälkeen pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA).

Mikä CE-merkintä?

  • CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti.
  • Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset. CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa näiden vaatimusten toteutuvan.
  • CE-merkintä kertoo ostajalle tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla ja helpottaa niiden vertailua.
  • CE-merkinnästä vastaa markkinoille asettaja.

Käytännössä...

  • Tarkoittaa, että CE-merkinnän edellytysten täyttämiseksi tulee tuotteelle tehdä standardin vaadittavat testit ja valmistusprosessin valvontaa.
  • CE-merkinnän kiinnittäminen edellyttää valmistajalta mm. suoritustasoilmoituksen, DoP (Declaration of Performance) julkaisua.

Lisätietoa:

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa