Standardit

EU:n rakennustuoteasetus tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. Tämän jälkeen pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA).

Weberin tuotteita koskevat seuraavat tuoteryhmäkohtaiset harmonisoidut EN-standardit:

Julkisivutuotteet Rappauslaastit SFS-EN 998-1
  Nestemäiset pinnoitteet SFS-EN 15824
Laatoitustuotteet Kiinnityslaastit SFS-EN 12004
Lattiatuotteet Lattiatasoitteet SFS-EN 13813
Tekniset laastit Betoninkorjaus- ja juotoslaastit SFS-EN 1504-3
  Saumausbetonit SFS-EN 1504-4
  Tekniset pinnoitteet SFS-EN 1504-2
Seinätasoitteet Sementtipohjaiset tasoitteet SFS-EN 998-1
  Liimasideaineiset tasoitteet SFS-EN 15824/13963
  Kipsipohjaiset tasoitteet SFS-EN 13279-1
Muurauslaastit ja kuivabetonit Muurauslaastit SFS-EN 998-2
  Kuivabetonit SFS-EN 1504-3
Leca® sora Harkkorakentaminen SFS-EN 13055-1
  Täytöt ja useat pikkusäkit SFS-EN 13055-2
  Erityiskäyttö, katot ja alapohjat SFS-EN 14063-1
  Maanrakentaminen SFS-EN 15732
Leca® harkot   SFS-EN 771-3
Leca® hormit   SFS-EN 13063-1
Kahi-tiilet ja -harkot   SFS-EN 771-2

 

Mikäli tuotteelle ei löydy harmonisoitua EN-standardia, sille ei voida hakea CE-merkkiä. Poikkeuksena tuotteet, jotka kuuluvat ETA-järjestelmä (eurooppalainen tekninen arviointi) hyväksynnän piiriin. 

Tuotteet jolle ei löydy harmonisoitua EN-standardia ovat mm. julkisivumaalit, pohjusteet, silikonit, saumalaastit, tarvikkeet, tulisijalaastit.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa