Sisäpuolinen radontiivistysratkaisu, liikkumaton alusta Uusi ratkaisu

Haitta-aineiden kapselointi ja tiivistysratkaisu (lattia)

Tehokas keino estää radonin kulkeutuminen sisäilmaan rakenteiden läpi. Ratkaisu soveltuu myös haitta-ainekapselointiin.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa