Vanhasta toimistotalosta asuinkerrostaloksi - suora ja ääntä eristävä lattia kätevästi Plaano-pumpputasoitteella

Rakennustoimisto Laamo Oy peruskorjaa Turussa osoitteessa Linnankatu 55 sijainneen toimistorakennuksen asuinkerrostaloksi. Pumpattavalla ja itsestään tasoittuvalla Plaano-lattiatasoitteella saatiin kätevästi oikaistua vanhat epätasaiset lattiapinnat ja toteutettua nykyaikaiset ääneneristysmääräykset täyttävä kelluva lattia.

Toimistotalosta asuinkerrostaloksi / Kuva: Timo Mäkipää

Epätasaisista lattiapinnoista oli saatava viivasuoraksi

”Vanhan toimistotalon muuttamisessa nykyaikaisten vaatimusten mukaiseksi asuinkerrostaloksi on riittänyt monenlaisia haasteita. Jo pelkästään purkutöiden jälkeen paljastuneet lattiapinnat olivat todella epätasaisia ja niitä piti monin tavoin työstää ennen tasoittamista. Siinä oli mietittävää, miten lattiat saadaan viivasuorasti samaan tasoon, koska peräti 110 metrin pituiseen rakennukseen tulee Linnankadun puolelle koko talon pituinen yhtenäinen parvekelinja ja lattiasta kattoon ulottuva lasiseinä”, kohteen vastaava mestari Jorma Harju Rakennustoimisto Laamo Oy:stä sanoo.

Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta ja kellarikerros. Lattiarakenteen toteutuksessa päädyttiin kelluvaan lattiaan ja kahteen pumpputasoitekerrokseen, joiden välissä on lämmön- ja askelääneneriste ja ylemmässä Plaano-kerroksessa lattialämmitysputkisto.

”Olemme käyttäneet kohteessa itsestään tasoittuvaa webervetonit 130 core Comfort Plaanoa. Ensimmäinen pumpputasoitekerros oli keskimäärin noin 30 mm:n paksuinen, mutta paksuus vaihteli huomattavasti nollasta 50 mm:iin pohjien epätasaisuuden vuoksi. Kun lattiat oli saatu Plaanolla suoriksi, päälle asennettiin 30 mm:n lämmön- ja askelääneneriste. Eristeen päälle asennettiin lattialämmitysputket ja lopuksi pumpattiin noin 45 mm:n paksuinen pintalaatta Plaano-lattiatasoitteella”, Jorma Harju kertoo.

Plaanosta tehdyn pintalaatan päälle asennetaan lattiapäällysteeksi parketti.

Kaikki Weberin lattiatasoitteet ovat jo pitkään olleet matala-alkalisia. Matala-alkalinen tasoitekerros betonin päällä suojaa muovimaton tavoin muitakin alkalisuudelle herkkiä rakennekerroksia esimerkiksi pintamateriaaleissa, lattiapinnoitteiden alusmateriaaleissa ja äänenvaimennusrakenteissa. Alkalisuudelle herkkiä muovilaatuja on voitu käyttää päällysteiden lisäksi esimerkiksi laminaatti-, parketti- tai vinyylilattioiden alusmateriaaleissa.

Hyvin laajojen purkutöiden jälkeen rakennuksesta jäi jäljelle lähinnä kantava runko. Rakennuksessa on kantavana rakenteena pilarit ja välipohjissa laattapalkisto. Rakennuksen runkosyvyys on 13,5 metriä.

Tavoitteena mahdollisimman ohut rakenne

Laattapalkiston lattiapintojen korkeusero oli pitkässä ja runkosyvyydeltään 13 metrin syvyisessä rakennuksessa enimmillään jopa 130 mm, joten jyrsittävää ja täytettävää riitti. Akustiikkasuunnittelijan mukaan välipohjaan tarvittiin ääneneristysvaatimusten täyttämiseksi kelluva lattia.

”Meille oli tärkeää saada täysin suorat lattiat ja nykyaikaisten vaatimusten mukainen ääneneristävyys mahdollisimman ohuella rakenteella, koska palkkien takia asuntojen huonekorkeudessa ei ole paljoa pelivaraa. Plaanon etuna on se, että hyvin ääntä eristävä kelluva lattiarakenne ja lattialämmitys voidaan toteuttaa selvästi ohuemmalla rakenteella kuin betonista valettuna. Myös kuituvahvisteisella Plaano- tasoitteella kerralla saatava suora ja käyristymätön pinta lattiapäällysteelle on tärkeä asia, ettei lattioita tarvitse tasoittaa käsin moneen kertaan”, Harju sanoo.

Ensimmäisen kerroksen asunnoilla on aputiloja kellarikerroksessa.

”Vaikka ensimmäinen kerros ja kellarikerros ovat samalla kohdalla yhtä huoneistoa, akustisen asiantuntijan mukaan niidenkin välille piti tehdä kelluva lattia, koska muuten ääneneristysvaatimukset eivät olisi täyttyneet äänen sivutiesiirtymän osalta.”

Huoneistoissa on kolmessa asuinkerroksessa kylpyhuoneet ja saunat, jotka jätettiin raakavalupinnalle. Nämä märkätilojen lattiat ja asuinkäytävien lattiat valettiin betonista.

”Kesäkuun lopussa rakennusteknisten töiden pitäisi olla valmiina ja heinäkuu tehdään viimeistelytöitä.”

Väliseinissä käytetään Gyproc Habito -kipsilevyseiniä.

Toimistotalosta asuinkerrostaloksi / Kuva: Timo Mäkipää

Toimistotalosta asuinkerrostaloksi / Kuva: Timo Mäkipää

Millimetrin tarkasti oikeassa korossa oleva kerralla asennusvalmis lattia

”Tämä on ollut todella vaativa kohde työmaan kannalta, koska kaikkia rakenteellisia ratkaisuja ei ole voitu tehdä alussa kerralla valmiiksi vaan kohteen suunnitelmia on täydennetty hankkeen etenemisen mukana. Sopivia ratkaisuja on kuitenkin löydetty ja hanke on edennyt koko ajan”, Harju sanoo.

Lattiaratkaisua mietittäessä Weberin asiantuntijat kävivät työmaalla kertomassa kohteeseen sopivista vaihtoehdoista.

”Millimetrintarkasti haluttuun korkoon saatu suora ja asennusvalmis lattia koko rakennuksessa on Weberin Plaano-tasoitteiden suurin etu tässä hankkeessa. Myös vedeneristys- ja laatoitustuotteet sekä parvekkeiden pinnoitusratkaisut tulevat meille Weberiltä. Peruskorjauksessa tämä rakennus uudistuu ja muuttuu todella täydellisesti aiempaan verrattuna sekä sisältä että ulkopuolelta”, Jorma Harju sanoo.

Lattioiden tasoitetöistä vastasi turkulainen lattia- ja seinäpäällysteurakoitsija Teppman Oy.

”Hioimme ja imuroimme kantavan välipohjalaatan vanhat betonipinnat sekä praimeroimme ne tarttuvuuden varmistamiseksi. Sen jälkeen pumppasimme coren. Eri kerrosten lattiat tehtiin noin kuudella pumppauskerralla viime vuonna”, Teppman Oy:n toimitusjohtaja Lauri Aalto sanoo.

Teppman Oy on tehnyt kiireapuna myös laatoitustöitä kohteessa.

Teppman Oy on tehnyt aiemmin läheiselle Kakolanmäelle tuhansia neliöitä lämpölattioita Weberin Reno-pumpputasoitteella tasoitteen nopean kuivumisen vuoksi.

Plaano tuo lisää huonekorkeutta ja nopeaa päällystettävyyttä

”Webervetonit 130 core Comfort Plaano oli hinta-laatusuhteeltaan tähän kohteeseen järkevin valinta, koska lattioiden pinnoittamisella ei ole ollut kiire vaan ne ovat saaneet kuivua rauhassa useita kuukausia. Sentin kuivumisnopeus viikossa on riittänyt hienosti tässä kohteessa eikä nopeammin päällystettäviä Plaanoja ole tarvinnut käyttää. Vanhat lattiat olivat hyvin epätasaisia ja korkotasot vaihtelivat hyvin pitkässä rakennuksessa huomattavasti. Siksi on ollut tärkeää, että niiden oikaisemiseksi corella voidaan tehdä sekä hyvin ohuita että paksuja kerroksia”, Lauri Aalto sanoo.

”Mikäli pohja on kova, tarvitaan corea ohuimmillaan vain noin sentin kerros, kun betonia täytyy olla vähintään 50 mm. Betonista valettuna paksuus olisi vaihdellut 5-10 sentin välillä ja kuivumisaika olisi ollut moninkertainen pumpattaviin tasoitteisiin verrattuna. Pumpputasoitteella toteutettuna välipohjan paksuutta ja korkotasoja ei myöskään tarvinnut tarpeettomasti nostaa.”

Kevyet väliseinät on tehty Plaanolla pumpatun pintalaatan päälle. Osa väliseinistä on esimerkiksi märkätiloissa tehty alemman Plaano-tasoitekerroksen päälle.

”Tuoteperheajattelu on Weberin ratkaisuissa urakoitsijan vastuun kannalta hyvä asia, koska tuotteiden toimivuus ja yhteensopivuus on testattu ja Weber kantaa vastuun ratkaisun toimivuudesta, kunhan työohjeita on noudatettu. Jos käytetään eri valmistajien tuotteita, rajapinnat ovat aina vastuun kannalta ongelmallisia”, Aalto sanoo.

”Weberin tasoitteiden matala-alkalisuus ja nopea päällystettävyys ovat asioita, joiden merkitys jatkuvasti kasvaa, kun aikataulut ovat tiukkoja ja kosteudenhallinnan merkitys korostuu. Itsestään tasoittuvilla Plaano-lattiatasoitteilla saadaan kerralla pinnoitusvalmista suoraa ja sileää lattiaa, kun betonilattioita täytyy oikaista, tasoittaa ja hioa niiden karkeampien toleranssien takia usein moneen kertaan. Vaikka Plaano on betonia kalliimpaa, kuituvahvisteisen Plaano-lattian vähemmät työvaiheet, nopea päällystettävyys, käyristymättömyys ja elämättömyys tuovat paljon hyötyjä ja kustannussäästöjä.”

Toimistotalosta asuinkerrostaloksi / Kuva: Timo Mäkipää

Toimistotalosta asuinkerrostaloksi / Kuva: Timo Mäkipää

Pumpattava lattiatasoite säästää työvaiheita ja aikaa

Hanke on sujunut Aallon mukaan Teppmanin näkökulmasta erittäin hyvin. Työmaan johto on huolehtinut siitä, että tasoitetyöt on saatu tehdä rauhassa.

”Teppman Oy on isäni perustama yritys, joka hiljattain täytti 25 vuotta. Weberin yritys- ja tuotenimet ovat vuosien varrella vaihtuneet, mutta olemme alusta asti käyttäneet näitä Weberin aiemmin Vetonit-nimellä tunnettuja tuotteita käsitasoitteina ja viimeiset kaksi vuotta myös pumpattavia Plaano-tasoitteita. Weberin asiantuntijapalveluita ja teknistä tukea olemme myös hyödyntäneet ja tarvittaessa olemme aina saaneet asiantuntijan työmaalle”, Lauri Aalto sanoo.

Aallon mukaan Turun alueella pumpattavien lattiatasoitteiden käyttö on yleistynyt selvästi hitaammin kuin pääkaupunkiseudulla, jossa niitä käytetään laajasti.

”Turun seudulla rakennusliikkeet usein kauhistelevat Plaanon hintaa betoniin verrattuna ja siksi me oikaisemme edelleen valtavat määrät betonilattioita käsitasoitteilla. Rakennusliikkeiden on vaikea mieltää sitä, kuinka paljon säkkejä ja aikaa käsitasoituksessa kuluu, kun betonilattian toleranssit ovat aivan jotain muuta kuin valmiilta lattialta vaadittava 3 mm kahden metrin matkalla”, Lauri Aalto sanoo.

”Vaikka Plaano on kalliimpaa, säästöjä syntyy siitä, että Plaano-tasoitteilla saadaan kerralla pinnoitusvalmiit ja huomattavasti tasaisemmat lattiat kuin betonilla. Kyllä Plaano-lattiat ovat tätä päivää nopeuttaessaan ja helpottaessaan paljon lattiatöitä.”

Artikkelin kirjoittanut Sampsa Heilä

Sinua saattaisi myös kiinnostaa...

AlkaDry® - Hyvä huominen lähtee lattian tasolta
Lattiat

AlkaDry®

Hyvä huominen lähtee lattian tasolta. Yksilöllisen AlkaDry®-teknologian avulla varmistat, että lattia on toimiva ja turvallinen – myös kymmenien vuosien päästä.

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu
Palvelut

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu

Kehittämämme Kosteudenhallintapalvelu auttaa parantamaan sisäilman laatua varmistamalla lattiapinnoituksen oikea-aikaisuuden.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa