SerpoVent-levyrappaus suojaa Taideyliopiston siiloja

Weberin SerpoVent Julkisivujärjestelmällä voidaan toteuttaa esteettisesti korkeatasoinen ja kestävä tuulettuva rapattu julkisivu tehokkaasti ja taloudellisesti lähes kaikentyyppisiin uudis- ja saneeraushankkeisiin asuinkerrostaloista suojeltuihin erikoiskohteisiin.

SerpoVent-levyrappausjärjestelmä Taideyliopiston siiloissa

JKMM Arkkitehtien suunnittelema Taideyliopiston uudisrakennus Helsingin Sörnäisissä yhdistää arkkitehtuurissaan vanhat teollisuuskiinteistöt nykyaikaisiin taiteen opetuksen tiloihin. Tontilla sijaitsevista valtion varmuusvarastoiksi 1940–41 rakennetuista liukuvaletuista viljasiiloista on jäljellä kahdeksasosa, ja ne luovat edelleen ilmettä korttelin kiinteistöille pinnoitettuna Weberin nykyaikaisella SerpoVent-levyrappausjärjestelmällä.

”Weberin SerpoVent Julkisivujärjestelmän suosio on kasvanut voimakkaasti, koska sillä voidaan toteuttaa hyvän näköinen ja kosteusteknisesti toimintavarma tuulettuva rapattu levyjulkisivu tehokkaasti ja taloudellisesti kaikentyyppisiin rakennuksiin asuinkerrostaloista Museoviraston suojelemien Taideyliopiston kaarevien siilojen kaltaisiin erikoiskohteisiin”, sanoo projektipäällikkö Vesa Rantala, joka vastasi siilojen julkisivu-urakasta. Hän toimii nykyisin Robert Rakentajat Oy:ssä vastaavanlaisissa hankkeissa.

Vesa Rantala on itse ollut urakoitsijana mukana läheisessä yhteistyössä Weberin kanssa SerpoVent Julkisivujärjestelmän kehittämisessä jo sen alkuvaiheista lähtien. SerpoVent on pisimpään markkinoilla ollut tuulettuva levyrappausjärjestelmä. Weberin levyrappausten toimivuudesta Suomessa on erinomaiset kokemukset jo yli 20 vuoden ajalta.

”Järjestelmä on kehitetty aidosti urakoitsijoiden näkemyksiä kuunnellen uudis- ja saneerauskohteiden tarpeisiin ja se on toiminnallisesti sekä pitkälle kehitetyn ja kattavan detaljipankin ansiosta markkinoilla ylivertainen. Urakoitsijan, suunnittelijan ja tilaajan kannalta järjestelmä on helppokäyttöinen ja turvallinen, koska järjestelmä on valmis kokonaisuus, johon kaikki tarvikkeet tukirangasta rappauslevyihin ja pinnoitteisiin saa yhdestä paikasta Weberiltä, ja Weber vastaa ratkaisun toimivuudesta silloin kun suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu Weberin ohjeita”, Vesa Rantala sanoo.

Tuulettuvien julkisivuratkaisujen suosio on Rantalan mukaan kasvanut selvästi. Yksi osatekijä voi olla se, että ilmastonmuutos lisää entisestään julkisivujen säärasitusta Suomen muutoinkin ankarassa ilmastossa.

Tuulettuva julkisivu päästää mahdollisen rakenteisiin kulkeutuneen kosteuden poistumaan ja varmistaa siten osaltaan julkisivun kosteusteknisen toimivuuden, terveellisen sisäilman ja julkisivun pitkän elinkaaren sekä kiinteistön arvon säilymisen.

Näyttävä ja kestävä rapattu julkisivu

”Korkeatasoinen ja yhtenäinen rapatun julkisivun arkkitehtoninen ilme on ollut myös järjestelmän kehittämisessä keskeinen lähtökohta. Julkisivu voidaan tehdä rapattuna ikkunasmyygejä ja muita tärkeitä yksityiskohtia myöten ja peltiosien määrä voidaan minimoida. Hyvä osoitus SerpoVent Julkisivujärjestelmän arkkitehtonisesta laadukkuudesta on se, että Museovirasto on hyväksynyt järjestelmän pinnoitteineen käytettäväksi tällaisessa julkisivuiltaan suojellussa kohteessa”, Vesa Rantala sanoo.

Rantalan mukaan keskeisiä syitä järjestelmän ylivertaisuuteen ovat Weberin perusteellisesti testatut ja Suomen oloissa varmasti kestävät rappaus- ja pinnoiteratkaisut sekä urakoitsijoiden tarpeista lähtenyt ristiinkoolattu teräsrankajärjestelmä, joka mahdollistaa laadukkaat detaljit ja joustavan toteutuksen hyvin erilaisiin kohteisiin.

Ristiinkoolattu teräsrankajärjestelmä tarjoaa alumiinisiin rankajärjestelmiin verrattuna merkittäviä etuja julkisivun lukuisten erilaisten liittymien toteutukseen. Alumiinijärjestelmät ovat aina myös tilaustavaraa, ja jos jokin alumiinitolppa ei sovikaan suunniteltuun paikkaan vie uuden tolpan tilaus Euroopasta kauan aikaa. Valssattua hattuortta sen sijaan saadaan kotimaasta Lundellilta tai muilta rakenneteräksen toimittajilta nopeasti myös esimerkiksi saneerauskohteissa usein eteen tulevissa yllättävissä tilanteissa”, Rantala toteaa.

Taideyliopiston Siiloissa KVR-urakoitsija Lujan julkisivu-urakoitsijana toiminut Oma Rakennus oli viemässä suunnittelun ohjaukseen SerpoVent-järjestelmän etuja hyödyntäviä ratkaisuja yhdessä Weberin Kai Oksasen ja Vesa Räsäsen kanssa.

”Tavallisesti ensimmäiset konsolirangat asennetaan vaakasuuntaan, mutta tässä kohteessa asennettiin ensin pystykonsolit ruiskubetonilla mantteloituun siiloon kiinni ja sen jälkeen pystyrankoihin kiinnitettiin Lundellin toimittamat siilon säteen muotoon kaareviksi valssatut vaakarangat. Vaakarankoihin kiinnitetyt Cembrit Permabase -rappauslevyt taipuivat nätisti siilon muotoon.”

Myös kaikki kaarevat ikkunanpielet ja muut detaljit on toteutettu SerpoVent -levyrappauksella.

”Muoviset päättöprofiilit ikkunanpielissä ja muissa kohdissa mahdollistavat todella tarkan linjaamisen ja täyttörappauksen muovisten johteiden väliin, jolloin työ etenee joutuisasti myös tällaisissa erikoiskohteissa ja rapattu julkisivu on erittäin hyvän näköinen.”

SerpoVent-levyrappausjärjestelmä Taideyliopiston siiloissa

SerpoVent-levyrappausjärjestelmä Taideyliopiston siiloissa

Weber vastaa koko järjestelmän toimivuudesta

Vesa Rantalan mukaan konsolien säätövara on SerpoVent Julkisivujärjestelmässä hyvin suuri, mikä helpottaa rangan asennusta Taideyliopiston siilojen kaltaisten erikoiskohteiden lisäksi myös tavallisten kerrostalojen julkisivusaneerauksissa.

Rantala pitää kattavan SerpoVent -järjestelmän lisäksi hyvin suurena etuna myös Weberin asiantuntijapalveluita sekä työteknistä ja laskennallista mitoitusosaamista järjestelmän soveltamisessa.

”Weber on ollut aktiivisesti mukana toteutuksissa ja saamme aina nopeasti pyytämämme tiedot ja laskelmat esimerkiksi tarvittavasta kiinnikemäärästä, jos kohde on erikoinen. Kun lähetämme ratkaisutoimittajan laskelmat rakennesuunnittelijalle, hyväksynnän saaminen on sujuvaa ja hanke pääsee etenemään ilman viiveitä. Weberin vastuu kokonaisjärjestelmästä on ehdottomasti suurin etu verrattuna siihen, että urakoitsija joutuisi kokoamaan tarvittavat materiaalit eri toimittajilta, jolloin kukaan ei kanna vastuuta kokonaisuudesta”, Vesa Rantala sanoo.

Weberin aluemyyntipäällikkö Kai Oksasen mukaan SerpoVent Julkisivujärjestelmän käyttäjiltä tulee paljon positiivista palautetta julkisivun hyvästä toteutettavuudesta ja nopeudesta. Järjestelmä on myös monia muita rappausvaihtoehtoja vähemmän riippuvainen vuodenajoista ja sääolosuhteista.

”Taideyliopiston siiloissakin SerpoVent -levyrappaus on monia muita esillä olleita vaihtoehtoja helpompi ja kätevämpi tapa rapatun julkisivun toteuttamiseen. Tuulettuva rakenne on myös turvallinen ja kestävä Suomen muuttuvassa ilmastossa, joka lisää julkisivujen säärasitusta”, Kai Oksanen sanoo.

Taideyliopiston siiloihin valittiin SerpoVent PRO -järjestelmä, jossa käytetään kovempaa Isover Facade -tuulensuojavillaa Isover Premium -lämmöneristeen päällä.

Kai Oksanen kertoo, että SerpoVent Julkisivujärjestelmää käytetään kaikkein eniten kerrostaloissa. Uudis- ja saneerauskohteita on suunnilleen yhtä paljon.

Kerrostaloihin energiatehokas ja tyylikäs aikaa kestävä julkisivu

”Noin puolessa sandwich-julkisivuelementeillä toteutetuista ja SerpoVent Julkisivujärjestelmällä saneerattavista kerrostaloista ulkokuori ja vanhat eristevillat puretaan pois ja uusi tukiranka ja lämmöneristeet asennetaan vanhan sisäkuoren päälle”, Kai Oksanen sanoo.

SerpoVent -levyrappaus mahdollistaa tällaisissa kohteissa vanhojen kerrostalojen lämmöneristyksen huomattavan parantamisen, koska levyrappaus on selvästi ohuempi kuin vanha betoninen ulkokuori.

”Niissäkin kohteissa, joissa levyrappaus tehdään betonisen ulkokuoren tai muun vanhan julkisivupinnan päälle voidaan lämmöneristettä yleensä lisätä 50-70 mm ilman että ikkunat jäävät esimerkiksi rakennusvalvonnan näkökulmasta liian syvälle uudesta julkisivupinnasta”, Oksanen sanoo.

”Järjestelmän joustavuuden ja helppouden takia sitä käytetään myös hyvin monentyyppisissä hankkeissa ja erikoiskohteissa. Esimerkiksi Helsingin Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen ikkunaseinällä olevien ulokkeiden takia julkisivua ei olisi muulla tavalla voitu edes järkevästi rapata kuin SerpoVentin kaltaisella levyrappausjärjestelmällä”, Kai Oksanen sanoo.

Urakoitsijoiden kannalta logistiikkaa ja tilausten tekemistä helpottaa huomattavasti se, että koko julkisivujärjestelmä on saatavissa yhdestä paikasta Saint-Gobain Isoverin varastolta Hyvinkäältä.

”Voimme toimittaa sieltä rankajärjestelmät, eristevillat, rappauslevyt ja -listat yhdellä toimituksella työmaalle eikä urakoitsijan tarvitse hakea niitä eri paikoista. Urakoitsijoille, suunnittelutoimistoilla ja tilaajille tuo merkittävää turvaa se, että Weberin tuotteet on hyvin perusteellisesti testattu ja niillä on pitkä käyttöikä. Suunnittelijoiden työtä helpottavaa markkinoiden kattavin detaljikirjasto”, Oksanen sanoo.

SerpoVent Julkisivujärjestelmällä on 50 vuoden suunnitteluikä ja rankarakenteelle voidaan toisella teräslaadulla asettaa jopa sadan vuoden kestoikä. Rappausjärjestelmälle Weber tarjoaa kymmenvuotistakuun, joka on selkeä osoitus siitä, miten varmasti julkisivuratkaisu kestää Suomen sääoloissa.

Sinua voisi myös kiinnostaa...

Weber FI
Referenssitarinat

Apulannan arvotalon julkisivu kunnostettiin Weberin Perinnelaastilla

Apulanta Oy remontoi ostamaansa historiallista taloa Tampereen Niemenrannassa.

Weber FI
Referenssitarinat

Kerralla pinnoitusvalmista lattiaa Käpylän koulun peruskorjauksessa

Sisäilmaongelmista pitkään kärsineessä Helsingin Käpylän peruskoulussa tehdään laaja peruskorjaus.

Weber FI
Referenssitarinat

Törölän julkisivu huokuu vanhaa henkeä

Hyvinkäällä sijaitsevalle Kytäjä Resortille valmistuu syksyllä 2023 täysin peruskorjattu 1940-luvun kerrostalo golfaajien majoituskäyttöön.

Weber FI
Referenssitarinat

K-Rauta Espoon keskuksessa remontoitiin laatu edellä

Espoon K-Rauta remontoitiin käyttämällä Weberin tuotteita.

Weber FI
Referenssitarinat

Oulun sairaalan OYS 2030 -uudistamisohjelma: B-talo

Uusi yliopistollinen sairaala rakennetaan vaiheittain Oulun Kontinkankaalle. Artikkelissa käsitellään B-taloa.

Rauman Wanha Merikoulunmäki
Referenssitarinat

Tuulettuva julkisivu on pitkäkestoinen ja laadukas

Kerrostalon julkisivukorjaus paransi lämmöneristävyyttä ja pidensi pintojen käyttöikää.

OYS 2030 A talo
Referenssitarinat

Oulun sairaalan OYS 2030 -uudistamisohjelma: A-talo

Uusi yliopistollinen sairaala rakennetaan vaiheittain Oulun Kontinkankaalle.

Kirkkonummen Hehku
Referenssitarinat

TopDry Render -pinnoite suojaa julkisivuja – säänkestävämpää rakentamista

Bonavan kerrostalokohteessa Kirkkonummella käytetään Weberin uutta, vähemmän ympäristöä kuormittavaa TopDry Render -julkisivupinnoitetta, joka edistää julkisivun nopeaa kuivumista ja ...

Weber FI
Referenssitarinat

Päiväkotiin vain varmasti toimivia ja turvallisia ratkaisuja

Turun Sofiankadun uudessa päiväkodissa ei leikitä lasten ja henkilökunnan turvallisuudella, vaan arkkitehtisuunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on käytetty kestäviä, varmasti toimivia ja ...

Weber FI
Referenssitarinat

Hervannan uimahalli peruskorjattiin Weberin tuotteilla pohjasta pintaan

Tampereen Hervannan uimahalli uudistettiin täysin laajassa peruskorjauksessa vuosina 2019-2021

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa