Päiväkotiin vain varmasti toimivia ja turvallisia ratkaisuja

Turun Sofiankadun uudessa päiväkodissa ei leikitä lasten ja henkilökunnan turvallisuudella, vaan arkkitehtisuunnittelussa ja materiaalivalinnoissa on käytetty kestäviä, varmasti toimivia ja helppohoitoisia ratkaisuja. Ilmastonmuutos lisää entisestään Suomen oloissa muutenkin ankaraa julkisivuihin kohdistuvaa säärasitusta. Tässä päiväkodissa rakenteita ja samalla sisäilman laatua turvaavat leveät räystäät ja Weberin kestävä Monoroc-julkisivu sekä nopeasti kuivuva ja ekologinen TopDry-julkisivupinnoite.

TopDry-pinnoite pitää julkisivun kuivana ja puhtaana

Sofiankadun 170 lapselle suunniteltu 1700 m2:n päiväkoti on malliesimerkki siitä, miten kouluissa ja päiväkodeissa niin valitettavan yleisiä kosteus- ja sisäilmaongelmia voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla ja rakennevalinnoilla. Monesti etenkin päiväkodeissa näkee ehkä leikkimielisyyteen pyrkiviä suunnitteluratkaisuja monimuotoisine detaljeineen, joista kuka tahansa voi todeta, että vettä ja lunta kertyy helposti vääriin paikkoihin. Jos suojaavia räystäitä ei ole, julkisivut kastuvat vähäiselläkin sateella.

”Tilaajana toiminut Turun päiväkodit Oy on tehnyt jo paljon kohteita ja heillä on hankkeen osapuolille hyvät ohjeet, joissa on otettu huomioon lasten ja henkilökunnan turvallisuus ja terveellisyys. Myös kohteen pääsuunnittelijana toimineen arkkitehti Juhana Marttisen suunnitelmat antoivat hyvät lähtökohdat kestävälle toteutukselle.

Rakennuksessa on esimerkiksi noin kolmen metrin levyiset räystäät, jotka suojaavat tehokkaasti julkisivuja ja rakenteita vaurioitumisen riskeiltä”, rakennusneuvos ja toimitusjohtaja Jari Lainio päiväkotihankkeen KVR-urakoitsijana toimineesta Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta Oy:stä sanoo..

Julkisivu-urakoitsijana toiminut Kauhax Oy ehdotti päiväkotiin Saint-Gobain Weberin Monoroc-julkisivua ja Suomessa uutta Weberin TopDry-julkisivupinnoitetta, josta on Keski-Euroopassa jo pitkä kokemus. Julkisivupinnoite kuivuu nopeasti säilyttäen julkisivun puhtaana ja kauniina pitkään. Nopea kuivuminen estää mikrobien kasvua ilman myrkyllisiä biosideja.

”Pinnoite on tavallista pinnoitetta kalliimpaa, mutta halusimme kokeilla julkisivun kuivumista nopeuttavaa ympäristöystävällistä pinnoitetta ja saada siitä kokemuksia. Tilaaja piti ehdotettua julkisivuratkaisua hyvänä, koska sillä on niin monia etuja”, Lainio sanoo.

Jari Lainio pitää julkisivun nopeaa kuivumista erittäin hyvänä asiana. ”Pinnoitteen pinta on sellainen, että suurin osa vedestä valuu pois ja toisaalta julkisivu imee kosteutta tasaisesti ja haihduttaa sen nopeasti pois. Siihen ei kerry likaa ikkunapelleistä ja muista valumakohdista. Vanhan koulukunnan ihmisenä arvostan myös sitä, että talossa on kunnolliset räystäät. Funkistalotkin ovat toki kauniita, mutta meidän olosuhteissamme hankalia ja riskialttiita.”

Rakennuksessa on peräti 600 m2 räystään alapuolista pintaa.

Keski-Euroopassa jo 15 vuoden käyttökokemus

Jari Lainion mukaan yhtenäisten tuoteperheiden käyttö Weberin julkisivuratkaisun tapaan on selvästi yleistymässä rakentamisessa. Tällöin yksi toimittaja vastaa koko ratkaisun toimivuudesta ja turvallisuudesta, kun työohjeita on noudatettu. Eri valmistajien tuotteiden väliin ei jää tällöin vastuun kannalta hankalia harmaita alueita.

”Tuoteperheiden käyttö on tätä päivää.”

Jos esimerkiksi lattiamatot alkavat irtoilla talon valmistuttua, virheen löytäminen on Lainion mukaan todella hankala soppa, kun mukana on monta yritystä sementin ja betonin valmistajista tasoitteen, liiman ja maton valmistajaan ja urakoitsijaan. Vaikka kyse ei olisi työvirheestä, pääurakoitsija joutuu usein näitä virheitä korjaamaan. Tuoteperheajattelussa kaikki hyötyvät siitä, että myös ratkaisussa käytettyjen eri materiaalien yhteensopivuus on huolellisesti testattu ja varmistettu.

 

”Tuoteperheajattelu on sekä tilaajan että urakoitsijan vastuun kannalta todella hyvä asia, joka lisää osaltaan myös turvallisuutta ja terveellisyyttä”, Jari Lainio sanoo.

Weberillä on TopDry-julkisivupinnoitteen käytöstä Keski-Euroopassa jo yli 15 vuoden erinomaiset käyttökokemukset yhdessä Weberin erilaisten rapattujen julkisivuratkaisujen kanssa.

”Pääurakoitsijana on mukava nähdä, miten julkisivuratkaisu yhdessä uuden pinnoitteen kanssa toimii. Toivon että voin vuosien päästä päiväkodin ohi kävellessäni todeta miten kauniina rapattu julkisivu on säilynyt”, Lainio toteaa.

Nopea kuivuminen estää myös mikrobien kasvua

Rappausurakoitsijana toimineen Kauhax Oy:n toimitusjohtaja Markku Kaukinen on tyytyväinen siitä, että Sofiankadun päiväkodissa on voitu käyttää yhtiön pitkän kokemuksen pohjalta ehdottamaa ja laadukkaaksi todettua MonoRoc-julkisivuratkaisua ja pääurakoitsija ja tilaaja antoivat julkisivutyölle riittävästi aikaa. Päiväkodissa on 1200 m2 MonoRoc-eristerappauksella rapattua julkisivua, jossa Weberin rappaustuotteiden alla on ISOVERin eriste. Lisäksi piharakennuksissa on 300 m2 rappauslevyn tai harkon päälle tehtyä rappausta.

”Weberin MonoRoc-eristerappaus on mielestäni paras käytettävissä oleva eristerappausratkaisu, ja saimme julkisivun vieläkin paremmaksi uudella TopDry-pinnoitteella. Meille annettiin kerrankin mahdollisuus tehdä työmme rauhassa laadukkaasti, eikä ollut koko ajan joku puhaltamassa niskaan, että työ pitäisi tehdä nopeammin. Sen näkee lopputuloksesta. Kaikki onnistui todella hyvin”, Markku Kaukinen sanoo.

TopDry-julkisivupinnoitteen nopea kuivuminen on Kaukisen mielestä tärkeä etu, koska pinta pysyy sitä paremmin puhtaana mitä nopeammin se kuivuu.

”Kun pinta ei ole pitkään märkä, ilmassa oleva noki, pöly ja siitepöly eivät tartu siihen. Nopeasti kuivuva ja puhtaana pysyvä pinta estää myös levän muodostumista ja mikrobien kasvua, jolloin julkisivu pysyy hyvän näköisenä ja vaatii vähän huoltoa.”

Nopean kuivumisen merkitys korostuu ilmastonmuutoksen myötä. Ilmastonmuutos lisää voimakkaita viistosateita ja ilman kosteutta kaikkina vuodenaikoina. Sateet yleistyvät myös talvisin, jolloin lämpötila vaihtelee keskilämpötilan noustessa yhä useammin nollan asteen molemmin puolin. Kun julkisivuun ja sen halkeamiin päässyt vesi vuorotellen jäätyy ja sulaa, se rasittaa julkisivua paljon enemmän kuin pitkät yhtenäiset pakkasjaksot joihin Suomessa on totuttu.

”Ilmastonmuutos lisää julkisivun kastumista ja talvisten jäätymis-sulamissyklien määrää. CE-hyväksyntä edellyttää vain muutaman jäätymis-sulamissyklin testiä, joka ei Suomen olosuhteissa riitä varmistamaan julkisivuratkaisujen kestävyyttä. Weberin kaikki rappaus- ja pinnoitusratkaisut on testattu huomattavasti määräyksiä ankarammilla vähintään sadan syklin pakkasrasituskokeilla. Myös pinnoitteiden merkitys rappauksen uloimpana osana ja koko julkisivua suojaavana sadetakkina on ilmastonmuutoksen takia entistä tärkeämpi”, Kaukinen sanoo.

 

Tuotteiden yhteensopivuus on huolellisesti testattu

Julkisivujen lisääntyvät kestävyysvaatimukset korostavat Kaukisen mielestä myös yhteensopivien tuoteperheiden merkitystä.

”Näen jopa välttämättömänä sen, että koko rakenteen toimivuus ja yhteensopivuus on huolellisesti testattu Weberin rappausratkaisujen tavoin. Myös takuu- ja vastuuasiat ovat selkeitä, kun käytetään yhtenäisiä tuoteperheitä.”

Kauhax Oy:llä on pitkä kokemus yhteistyöstä Weberin kanssa.

”Yhteistyö on tiivistä ja se toimii niin hyvin, että olemme kuin samaa perhettä heidän kanssaan. Weberin edustaja käy aina tarvittaessa työmaalla selventämässä asioita myös pääurakoitsijan kanssa. Parhaiten soveltuvat ratkaisut, detaljiikka ja toimitukset käydään läpi kohdekohtaisesti”, Kaukinen kertoo.

Sofiankadun päiväkodin keskeisimpänä erityispiirteenä ja erinomaisena suunnitteluratkaisuna Markku Kaukinen pitää Jari Lainion tavoin harvinaisen leveitä, jopa kolmen metrin räystäitä, jotka suojaavat tehokkaasti koko rakennusta. Kun rakennuksessa on voitu käyttää myös parhaita materiaaleja ja tuoteperheitä, voi julkisivu-urakoitsija olla lopputulokseen erittäin tyytyväinen.

”Tämä on hienosti suunniteltu ja kestävillä ratkaisuilla huolellisesti toteutettu näyttävä rakennus, joka pysyy varmasti hyvässä kunnossa todella pitkään”, Markku Kaukinen sanoo.

Ekologisesti kestävä julkisivupinnoite

Aluemyyntipäällikkö Mika Lammi

Aluemyyntipäällikkö Mika Lammi Saint-Gobain Weberiltä korostaa ammattitaitoisten yhteistyöurakoitsijoiden keskeistä merkitystä laadukkaan lopputuloksen varmistamisessa.

”Olemme tehneet pitkään hedelmällistä ja luotettavaa yhteistyötä Kauhaxin kanssa. Heidän työnsä täyttää kaikki standardit ja he tekevät aina huippulaadukasta jälkeä. Kauhax on voittanut useita kertoja julkisivu-urakoitsijoille jakamamme Vuoden rappari -palkinnon. Jaamme keskenämme molemmin puolin uusimman tiedon, ja meillä on tiivistä vuorovaikutusta sekä päivittäisessä toiminnassa että pitkäjänteisessä kehittämisessä”, Mika Lammi sanoo.

Hän pitää Sofiankadun päiväkotia esimerkillisenä kohteena.

”Rakennus on erittäin näyttävä, moderni ja hyvin suunniteltu kokonaisuus, joka on sijoitettu onnistuneesti pienelle tontille keskellä Turkua. Se erottuu arkkitehtuurillaan raikkaasti ympäristöstään. Urakoitsijoiden tavoin pidän hyvänä sitä, että rakennuksessa on todella reilut räystäät, jotka suojaavat julkisivua ja koko talon rakenteita. Toimivuus, viihtyisyys ja rakennuksen pitkä elinkaari on huomioitu niin sisä- kuin ulkopuolisessa suunnittelussa”, Lammi sanoo.

”Päiväkotirakennuksen julkisivun halutaan pysyvän hyvän näköisenä ja puhtaana pitkään. Rakenteiden pitkäikäisyys ja toimivuus on varmistettu sekä suunnitteluratkaisuilla että kestävillä materiaalivalinnoilla. MonoRoc-eristerappauksella toteutetun julkisivun nopean kuivumisen varmistava TopDry-julkisivupinnoite on myös ekologisesti kestävä valinta.”

Weberin TopDry-tuoteperhe on voittanut Euroopassa useita ympäristö- ja innovaatiopalkintoja. Ratkaisun ekologisuus perustuu kestävyyden ja pitkän huoltovälin ohella siihen, että mikrobi- ja leväkasvustot ehkäistään torjunta-aineiden sijaan optimoidun reseptin avulla saavutetulla nopealla kuivumisella. Kun julkisivu kuivuu nopeasti, mikrobit ja levät eivät saa kasvuun tarvitsemaansa kosteutta.

Pitkä huoltoväli lisää elinkaaritaloudellisuutta

”Hyvä osoitus TopDry-pinnoitteiden ekologisuudesta on se, että niitä voidaan käyttää Joutsenmerkki-kohteissa, joiden on täytettävä erittäin tiukat ympäristökriteerit”, Saajanlehto sanoo.

Weberin uusi TopDry-julkisivupinnoite suojaa tehokkaasti julkisivua kosteudelta ja sen yhdessä lämpötilanvaihteluiden kanssa aiheuttamalta rapautumiselta sekä mikrobi- ja leväkasvustolta. Rakennuksen ulkonäkö pysyy virheettömän kauniina ja puhtaana vuodenajasta ja vuodesta toiseen, vaikka julkisivua rasittavat myrskyt, sateet ja jäätymis-sulamissyklit lisääntyvät.

”Ratkaisu on kiinteistöjen omistajille elinkaaritaloudellinen, kun julkisivu pysyy puhtaana ja kuivana ja huoltoväli pitenee”, Antti Saajanlehto sanoo.

TopDry-pinnoitteiden toimivuus on todistettu sekä lukuisin laboratorioissa tehdyin tieteellisin tutkimuksin että käytännössä. Tuoteperheellä on Keski-Euroopassa yli 15 vuoden käyttökokemus.

”Esimerkiksi Saksassa tuotteilla on pinnoitettu rapattuja julkisivuja yli 20 miljoonaa neliötä, ja julkisivut näyttävät edelleen kuin uusilta. Suomessakin meillä on yli kuuden vuoden erinomaiset kokemukset näistä pinnoitteista osana VarmaRappausta. Käytännön kokemukset ja laajat testit takaavat sen, että tuotteet kestävät myös Suomen erittäin vaativissa ilmasto-olosuhteissa”, Antti Saajanlehto sanoo.

Teksti: Sampsa Heilä

 

Sinua saattaisi myös kiinnostaa...

TopDry julkisivupinnoitteet
Tuotteet ja ratkaisut

TopDry-tuoteperhe - pysyvästi kaunis, kuiva ja puhdas julkisivu

Pysyvästi kaunis ja puhdas julkisivu

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa