Mallityöselostukset laatoituksiin

Weber on laatinut kehittämilleen ratkaisuille mallityöselostuksia suunnittelun pohjaksi. Mallityöselostus on apuväline suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä lattiatyön valvojille. Mallityöselostuksia voi hakea oheisen työkalun  avulla ja niistä voi tallentaa muokattavan version liitettäväksi kohdekohtaiseen työselostukseen.

Mallityöselostusten soveltamisesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa