3D-rakennetyypit

Graphisoft ArchiCAD 15

Avaa projektimalli ja Weber-rakennetyyppimalli. Vie rakennetyypit projektimalliin esimerkiksi valitsemalla tarvitsemasi tyypit ja vetämällä objektit hiirellä projektimalliin. Toinen vaihtoehto on tuoda projektimalliin Weber-rakennetyypit toimintoa Vaihtoehdot -> Attribuuttien hallinta käyttäen. Aseta projektimallissa rakennetyyppi aktiiviseksi klikkaamalla rakennusosaa hiirellä samalla pitäen pohjassa Alt- (PC) tai Optio-näppäintä (Mac). Tarvittaessa monista rakennetyyppi eri nimelle ja aseta tai lisää pintakäsittelyn mukainen rakennekerros.  Lopuksi valitse rakenteen molemmin puolin ja päätyihin pintakäsittelyä vastaava 3D-materiaali. Voit vaihtaa selkäviivan paikkaa kuten muissakin seinärakenteissa ja muuttaa oletusarvoja Valitun seinän asetukset -valikossa. Projektimalliin kopioidut objektit voit poistaa: rakennetyypit säilyvät käytössä.

Autodesk Revit Architecture 2013

Avaa projektimalli ja weber-rakennetyyppimalli. Valitse haluamasi rakennetyypppi tai -tyypit  ja kopioi (Copy, Control+C)  ne varsinaiseen  työprojektiisi (Paste, Control+V). Tämän jälkeen kyseiset rakennetyypit ovat käytettävissä luotaessa ko. rakennusosia. Projektimalliin kopioidut objektit voit poistaa: rakennetyypit säilyvät käytössä. Rakennetyypit toimivat tavanomaisten Revit-objektien tavoin.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa