Ryömintätilainen alapohja – Comfort Lämpölattia Uusi ratkaisu

Ryömintätilainen alapohja

Weberin Comfort Lämpölattia voidaan käyttää ryömintätilaisessa alapohjassa. Ryömintätilaisella alapohjalla tarkoitetaan rakennetta, jonka alla on tuulettuva ilmatila. Ryömintätilainen alapohja tulee kyseeseen mm. silloin, kun maapohja on heikosti kantavaa ja perustukset vaativat paalutuksen. Ryömintätilainen eli tuulettuva alapohja on routasuojaukseltaan ja rakenteiltaan maanvaraista alapohjaa monimutkaisempi suunnitella ja toteuttaa.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa