Kahi-ääneneristävyyslaskin

Kahi-ääneneristävyyslaskimen lähtökohtana on se, että se vapauttaa käyttäjän työläästä laskentatyöstä. Laskenta perustuu kuitenkin uuteen laskentamalliin ja sen käyttö tuo enemmän läpinäkyvyyttä ääneneristyksen laskentaan. Jokaista äänen läpäisytapaa vastaa sivueristysluku. Tällä tavalla on mahdollista saada selville jokaisen läpäisytavan tai yksittäisen rakennuselementin osuus koko äänenläpäisystä. Äänenläpäisyn heikot kohdat voidaan siten huomata ja välttää jo suunnitteluvaiheessa.

Kahi-ilmaääneneristävyyslaskuri antaa mahdollisuuden verrata nopeasti ja helposti erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja, ja se soveltuu siksi erityisesti rakennusten akustiseen esisuunnitteluun. Ohjelma on suunniteltu siten, että se antaa mahdollisemman suuren läpinäkyvyyden koskien erilaisia laskentavaiheita sekä tulosten ymmärtämistä. Siksi on mahdollista nähdä laskennan aikana myös kaikki välitulokset. Laskennassa on mahdollista käyttää rakennekirjastoa (DB), joka sisältää sekä yleisimmät rakenteet (kevyet ja massiiviset) että Weberin omat seinärakenteet.

Lähtöarvojen lisäksi on myös mahdollista muokata kaikkia välituloksia manuaalisesti. Tämän ansiosta laskentaennusteessa on mahdollista ottaa huomioon myös tuloksia yleisistä tiettyjä rakennusaineita tai rakenteita koskevista rakennustoiminnan valvonnan tarkastustodistuksista.

Huoneiden välisen ääneneristyksen laskenta tehdään arvioitujen ilmaääneneristyslukujen avulla Euroopan DIN EN 12354-1:n (”Rakennusakustiikka – Rakennusten akustisten ominaisuuksien laskenta rakennuselementtien ominaisuuksista painotetun ilmaääneneristysluvun kautta – Osa 1: Huoneiden välinen ilmaääneneristys”) mukaisesti. 

Kaksirunkoisten talojen välisten seinien ääneneristys lasketaan yksinkertaistetulla mallilla [1] ja [2] tai DIN 4109-2 [3]:n mallin mukaisesti.

Askelääneneristyksen laskenta perustuu DIN EN 12354-2:n tai DIN 4109-2 [3]:n malliin. 

Laskenta perustuu uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin. On kuitenkin otettava huomioon, että jatkuvan standardointiprosessin aikana mahdollisesti tehdään päätöksiä, jotka eivät vielä sisälly ohjelmaan. Tämä koskee esim. mahdollisia turvallisuuslisiä (mittavaroja) ja lopullisia päätöksiä käytettävistä syötteistä.

Version 5.11 päivitetyt ominaisuudet:

 • ääneneristävyys ulkomelua vastaan
 • ulkoseinässä olevien komponenttien (esim. ikkunat ja muut aukot) laskenta
 • hissikonehuoneen laskenta
 • spektrinsovitustermien laskenta
 • täydennetty rakennekirjasto.

Edelliseen versioon päivitetyt ominaisuudet:

 • ääneneristävyyden laskeminen vaaka- ja pystysuuntaisena rakenteena (erikseen)
 • Δ Rw:n integroiminen C ja Ctr-suureiden laskentaan
 • verhousrakenteiden laskennan helpottaminen – aiemmin parannuslukua jouduttiin syöttämään resonanssitaajuusmuodossa, uudessa ohjelmassa parametri voidaan syöttää Δ Rw -muodossa
 • spektrinsovitustermiominaisuus lisätty
 • parannettu raporttitulostus, raportin yhdistäminen mahdollista
 • ohjelmaan integroitu dB-laskin, jolla voidaan laskea komponenttien yhteisvaikutusta
 • kuvan automaattinen kääntäminen
 • komponenttien syöttäminen mittakaavassa
 • yksittäisten rakenneosien syöttäminen väreinä.

Laskimen käyttöohje

Voit tutustua sovellukseen lataamalla käyttöohjeen aineistopankistamme.

Lataa Khk-laskimen käyttöohje

Laskimen asennus

Lataa laskin ja ohjeet ohjelman asentamisesta työasemallesi. 

Lataa Kahi-ääneneristävyyslaskin

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa