Vaativien betonirakenteiden pinnoittaminen ja maalaaminen

Weber Vaativien betonirakenteiden pinnoittaminen

Vaativien betonirakenteiden pinnoittaminen ja maalaaminen

Korjauksen onnistumisen kannalta oleellista on vauriomekanismien tunnistaminen, korjauksen suunnittelu ja ajoittaminen sekä toimivat käyttötarkoitukseen soveltuvat tuotteet. Oikeat työmenetelmät, olosuhteet ja vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden korjaustyö onnistuisi mahdollisimman hyvin ja tavoitteeksi asetettu korjauksen käyttöikä saavutettaisiin. Weberiltä löytyy ratkaisut korkean rasituksen kohteisiin, kuten silta- ja väylärakenteiden (esim. majakat) betonikorjauksiin.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa