Betonin paikkakorjaus ja ylitasoitus

Betonin paikkakorjaus ja ylitasoitus

Julkisivujen betonirakenteiden paikkakorjaus ja ylitasoitus

Korjauksen onnistumisen kannalta oleellista on vauriomekanismien tunnistaminen, korjauksen suunnittelu ja ajoittaminen sekä toimivat käyttötarkoitukseen soveltuvat tuotteet. Oikeat työmenetelmät, olosuhteet ja vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden korjaustyö onnistuisi mahdollisimman hyvin ja tavoitteeksi asetettu korjauksen käyttöikä saavutettaisiin.Tavanomaiset betonirakenteiden paikkakorjaukset voidaan toteuttaa weberin REP 25+ Korroosiopaikkalaastilla. Pinnan viimeistely ja ylitasoitus voidaan tehdä esimerkiksi weber REP 975 V tasoituslaasti karkealla.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa