Rakennusalan ammattilaisten tietoisuus matala-alkalisten lattiatasoitteiden eduista lisääntynyt – Weberin AlkaDry®-teknologiassa kiteytyy kaikki tarvittava

Skanska on käyttänyt pumpattavia Plaano-lattiatasoitteita Tampereen alueella asunto- ja toimistokohteissa sekä paikallavaluholvien että ontelolaattojen päällä. Itsestään tasoittuvilla matala-alkalisilla ja kuituvahvistetuilla tasoitteilla saadaan nopeasti tasainen ja käyristymätön alusta lattiapinnoitteille sekä varmistetaan yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa terveellinen ja turvallinen lattiarakenne koko rakennuksen käytön ajaksi.

Lattian tasoitus pumpattavalla lattiatasoitteella

Kerralla tasainen ja suora lattia

”Olemme käyttäneet Plaano-lattiatasoitteita viime aikoina esimerkiksi asuinkerrostalokohteissa Härmälässä ja Technopoliksen toimistotalossa Tampereella. Olemme päätyneet Plaanoon, koska se on jo pitkään käytetty ja toimivaksi todettu tasoitustapa, jolla saadaan lattia nopeasti kävely- ja pinnoituskuivaksi ja pinnasta tulee suora ja tasainen”, työpäällikkö Hannu Alanen Skanska Talonrakennus Oy:stä sanoo.

Skanska käyttää Weberin Plaano-pumpputasoitteita sekä paikallavaluholvien että ontelolaattavälipohjien tasoittamiseen. Härmälän asuntokohteissa on 4- ja 7-kerroksisia kerrostaloja, joissa on paikallavaletut välipohjat. Technopoliksessa on ontelolaattavälipohjat.

”Technopoliksessa Plaanolla tasoitettavaa lattiapintaa oli yli 6000 m2. Itsestään tasoittuvilla pumpputasoitteilla saadaan kätevästi myös ontelolaattavälipohjien yläpinta oikaistua, kun esijännityksen ansiosta ontelolaattojen keskikohta on noin 20 mm päätyjä korkeammalla. Kun tasoitepaksuutena käytetään keskikohdalla noin 20 mm, päädyissä tasoitetta on tavallisesti noin 40 mm”, Hannu Alanen sanoo.

Alasen mukaan Skanskassa on todettu, että lattiapinnan tasaisuus ja suoruus on lopputuloksen laadun ja kokonaistaloudellisuuden kannalta keskeinen asia.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää, että lattia on suora ja tasoituksella saadaan valmis alusta lattiapinnoitteelle. Me vaadimme parempaa pintaa kuin Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa RYL:ssä. Betoniin verrattuna Plaanon keskeisin etu on, että sillä saadaan kerralla pinnoitusvalmista lattiaa”, Alanen sanoo.

Viime vuosina tilaajien, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden keskuudessa lisääntynyt tietoisuus matala-alkalisten tasoitteiden eduista on lisännyt niiden käyttöä. 

Matala-alkalinen tasoite suojaa sisäilmaongelmilta

Tutkimusten mukaan esimerkiksi muovimattokohteissa todettujen sisäilmaongelmien perussyy on se, että muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja liimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta eli emäksisyyttä. Ne reagoivat alkalisen kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaan haitallisia ja terveyttä vaarantavia päästöjä usein vasta vuosien päästä.

Laajat laboratoriotutkimukset ja rakennuskohteissakin tehdyt mittaukset osoittavat, että ongelmat voidaan välttää käyttämällä betonin päällä vähintään viiden millimetrin kerrosta matala-alkalista tasoitetta muovimaton asennusalustana ja huolehtimalla betonin kosteudenhallinnasta.

”Matala-alkalisuus on tänä päivänä todella tärkeä asia ja tilaajatkin alkavat edellyttää sitä. Vaatimus matala-alkalisuudesta lukee nykyisin jo melkein jokaisessa asiakirjassa, mutta ei aivan kaikissa”, Hannu Alanen sanoo.

Kaikki Weberin valmistamat tasoitteet ovat olleet jo lähes 30 vuoden ajan matala-alkalisia. Niiden pH on noin 10,5, mikä on lähellä tavallisen käsisaippuan pH:ta. Betonin pH on noin 13, eli se on pH-asteikolla hyvin voimakkaasti emäksinen. Betoni on jopa yhtä emäksistä kuin viemäreiden avaamiseen käytetyt aineet. Asennusalustan alkalisuus on betonilla noin 300-kertainen verrattuna matala-alkaliseen tasoitteeseen.

Weberin matala-alkaliset tasoitteet ovat suomalaiseen korkeaan materiaaliteknologiseen osaamiseen ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön pohjautuvia ratkaisuja, jotka tehostavat työmaan toimintaa ja varmistavat osaltaan hyvän sisäilman koko rakennuksen käyttöiän.

”Plaano-lattiatasoitteiden nopea kuivuminen on tietysti tärkeä etu, koska se auttaa työmaan kosteudenhallinnassa ja työt pääsevät jatkumaan ilman viivytyksiä. Valitsemme päällystettävyyden nopeuden kohteen mukaan. Usein perus-Plaanokin voidaan päällystää riittävän nopeasti, mutta tarvittaessa käytämme vielä nopeammin päällystettäviä Plaanoja”, Alanen sanoo.

Tuotteiden päällystettävyysnopeus jakautuu Weberin AlkaDry®-teknologian ajatuksen mukaisesti kolmeen eri luokkaan: 10 mm/tunti, 10 mm/päivä ja 10 mm/viikko.

Tuoteperheajattelu turvaa rakenteen toimivuuden

Skanska on hyödyntänyt työmaiden kosteudenhallinnassa Skanska Rakennuskoneet Oy:n toimittamia mittauslaitteita, joilla on varmistettu betonin ja lattiatasoitteiden kuivuminen pinnoituskuivaksi.

”Meillä ei ole kokemusta Weberin tarjoamasta weberfloor Kosteudenhallintapalvelusta, koska käytämme Skanska Rakennuskoneiden kosteusmittareita ja olosuhteiden hallintaan tarvittavia laitteita. Sekä Weberin että Skanska Rakennuskoneiden kosteudenhallinnassa hyödynnetään langattomasti luettavia kosteusantureita, joista saatava mittaushistoria kootaan eri osapuolten nähtäväksi pilvipalveluun. Tällainen langaton pilvipalvelu alkaa olla kosteudenhallinnassa tätä päivää”, Hannu Alanen sanoo.

Osalla työmaista Skanska käyttää edelleen pumpattavien Plaano-tasoitteiden sijaan käsin levitettäviä tasoitteita, jotka nekin ovat Weberillä kaikki matala-alkalisia.

”Jos kohteessa riittää reilun viiden mm:n tasoitekerros, voimme käyttää myös käsin levitettäviä tasoitteita lattian oikaisuun ja matala-alkalisen tasoitekerroksen sisäilmaongelmia vastaan antaman suojan saavuttamiseen. Mikäli tarvitaan paksumpia tasoitekerroksia, pumpattavalla Plaano-tasoitteella saadaan tietysti nopeammin tasoitettua suuria alueita. Käsin tasoittaminen vaatii myös enemmän työvoimaa.”

Skanska pyrkii usein käyttämään yhtenäisiä tuoteperheitä, kuten Weberin tasoitteiden lisäksi Weberin laatoitus- ja vedeneristysratkaisuja.

”Tuoteperheajattelussa on hyvää se, että tuotteiden yhteensopivuus ja toimivuus koko rakenteena on testattu. Esimerkiksi vedeneristyksessä Weber kantaa tällöin selkeästi kokonaisvastuun mahdollisissa ongelmatilanteissa, kun työohjeita on noudatettu. Eihän kukaan halua mahdollisesti vasta vuosien päästä ilmaantuvia ongelmia, ja siksi rakenteen toimivuus ja turvallisuus on urakoitsijan vastuun kannalta hyvin tärkeä asia”, Hannu Alanen sanoo.

”Lattioissa virheellisten ratkaisujen aiheuttamien sisäilmaongelmien tai käyristymisen korjaaminen jälkikäteen on hyvin kallista, kun tilat pitää tyhjentää ja parketit tai muut lattianpäällysteet purkaa sekä esimerkiksi asuntokohteessa asukkaiden muuttaa hotelliin. Matala-alkalisella kuituvahvistetulla Plaano-tasoitteella kerralla saatava tasainen ja käyristymätön sekä terveellinen lattia on urakoitsijan kannalta turvallinen ratkaisu.”

Weberin asiantuntijapalvelut tärkeä osa yhteistyötä

Hannu Alanen korostaa, että laadukas ja suora lopputulos edellyttää hyvien rakennusmateriaalien lisäksi myös ammattitaitoisia tekijöitä.

”Korkomerkkien on oltava kohdillaan ja kaikkien työvaiheiden osaaminen hallussa. Kangasalan Pumppauskeskus Oy on ollut meillä pitkäaikainen luotettava yhteistyökumppani.”

Skanska rakentaa parhaillaan Virtain uutta yhtenäiskoulua, jonka ulkoseinät ovat hirttä ja sisällä käytetään paljon Weberin ratkaisuja. Koulurakennuksessa ratkaisujen ääneneristävyys ja palonkestävyys sekä terveellisyys ja turvallisuus korostuvat erityisesti. Esimerkiksi lattioissa matala-alkalisten tasoitteiden antama suoja on sisäilman kannalta keskeinen asia.

”Koulun väliseinät ohutsaumamuurataan Kahin ponttiharkoista. Rakennuksessa on paljon maanvaraisia lattioita, joiden tasoittamisessa saatetaan päätyä pumpputasoitteiden sijaan käsitasoitteisiin.”

Hannu Alasen mukaan yhteistyö Weberin kanssa on ollut pitkäjänteistä ja asiantuntijapalveluiden käyttäminen hyödyllistä.

”Weberin ihmisiä on käynyt tarvittaessa työmaapalavereissa ja kouluttamassa sekä antamassa lisätietoja eri ratkaisuista. He käyvät muutenkin työmailla ja pitävät yhteyttä. Yhteistyö on ammattimaisessa rakentamisessa hyödyllistä ja tärkeää, sillä rakentaminen on pohjimmiltaan yhteispeliä”, Alanen sanoo.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa...

AlkaDry® - Hyvä huominen lähtee lattian tasolta
Lattiat

AlkaDry®

Hyvä huominen lähtee lattian tasolta. Yksilöllisen AlkaDry®-teknologian avulla varmistat, että lattia on toimiva ja turvallinen – myös kymmenien vuosien päästä.

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu
Palvelut

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu

Kehittämämme Kosteudenhallintapalvelu auttaa parantamaan sisäilman laatua varmistamalla lattiapinnoituksen oikea-aikaisuuden.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa