Di-isosyanaattikoulutusvaatimus Weberin tuotteiden osalta

Euroopan unionin REACH-asetukseen (1907/2006) on tullut di-isosyanaatteja koskeva rajoitus, jonka mukaan 24.8.2023 alkaen di-isosyanaatteja > 0,1 % sisältävien tuotteiden teollisuus- ja ammattikäyttö edellyttää koulutuksen suorittamista.
Di-isosyanaatit ovat kemiallisia ainesosia polyuretaanissa. Ne ovat laajalti käytössä mm. maalien, liimojen ja lakkojen kovettajina. Di-isosyanaatit ovat voimakkaasti reaktiivisia, eikä niitä esiinny enää kuivuneissa ja kovettuneissa tuotteissa.
 
Di-isosyanaatit voivat aiheuttaa yliherkkyyssairauksia, kuten astmaa ja allergista kosketusihottumaa. Herkistymisen kynnysarvoa ei tunneta ja herkistyminen saattaa seurata jo voimassa olevia raja-arvoja pienemmillä pitoisuuksilla. Aiemmin herkistyneille oireita voivat aiheuttaa jo hyvinkin pienet isosyanaattipitoisuudet.
 

(Lähde Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/altistuminen-tyoympariston-haittatekijoille/kemiallisten-tekijoiden-hallinta-tyopaikalla/kemikaalit-ja-tyo-altistumistietosivusto/isosyanaatit)

 

Työnantajan on huolehdittava, että työntekijät suorittavat koulutuksen ennen rajoituksen piirissä olevien tuotteiden käyttöä ja työnantajan on dokumentoitava koulutus. Rajoituksella varmistetaan, että jokainen di-isosyanaatteja ammattimaisesti käsittelevä henkilö on koulutettu ja tietää miten niitä käsitellään ja käytetään turvallisesti.

 
Saint-Gobain Finland Oy / Weberin tuotteista koulutusvaatimus koskee tuotetta weber 1-K Polyuretaanielastomeeri.
 
Koulutus on mahdollista suorittaa verkkopohjaisella koulutusalustalla: https://www.safeusediisocyanates.eu/

 

•Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen, jonka voi ladata PDF-tiedostona ja tulostaa.

•Koulutus on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 

•Koulutus on dokumentoitava.

 
Saint-Gobain Finland Oy / Weber tarjoaa asiakkailleen koodin, jolla koulutukseen voi osallistua ilmaiseksi. Koodin saat omalta Weber-yhteyshenkilöltäsi.
 

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa