webervetonit ML 5 T Tiivismuurauslaasti

Yleissäkki, webervetonit ML, 1000 kg:n suursäkki

Voimakkaille viistosateille alttiiden julkisivujen muuraukseen kehitetty erikoislaasti.

Pinta

Seinä

Edut

  • Vähentää kuorimuurin vedenläpäisyä jopa kolmannekseen tavanomaiseen muurauslaastiin verrattuna. Tällöin kastumisesta johtuva pakkasrasitus rakenteessa pienenee.
  • Laastisauman vedentiiveys vähentää myös suolahärmeen muodostumista
  • Lujuusluokka M5
  • Täyttää SFS-EN 1996-1 (Eurocode 6) vaatimukset

Käyttökohteet

Poltettujen- ja kalkkihiekkatiilien muuraus julkisivuissa, joihin kohdistuu voimakas viistosaderasitus, esim. vesistöjen rannoilla tai aukeilla paikoilla sijaitsevat kohteet, tai kun halutaan rakenteelle tavanomaista parempi suoja säärasitusta vastaan. Käytetään esim. SFS 7001 -standardin mukaisissa ankarille sääolosuhteille alttiissa kohteissa.

Tuote sopii esimerkiksi seuraaviin projekteihin

 

Vertaa