Mallityöselostukset julkisivuihin

Weber on laatinut kehittämilleen ratkaisuille mallityöselostuksia suunnittelun pohjaksi. Mallityöselostukset ovat apuvälineitä suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä julkisivutyön valvojille. Mallityöselostuksia voi hakea oheisen työkalun avulla ja niistä voi tallentaa muokattavan version liitettäväksi kohdekohtaiseen työselostukseen.

Mallityöselostusten soveltamisesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija.

 

Vertaa