Leca®-harkkorakenteiden lujuuslaskenta

Weber on kehittänyt yhdessä Finnmap Consulting Oy:n kanssa taulukkolaskentapohjaisen apuneuvon Leca-harkkorakenteiden maanpaine- ja pystykuormamitoitukseen (Eurocode 6 EN 1996-1-1). Ohjelmien avulla on helppo määrittää rakenteen kestävyys maanpainekuormituksessa sekä rakenteen pystykuormankestävyys.

Ohjelmat toimivat taulukkolaskentaperiaatteella. Analysoitavan rakenteen tiedot annetaan sovelluksen syötetietoihin ja ohjelma laskee syötetietoja vastaavan tuloksen.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa