Leca® harkkorakenteiden lujuuslaskenta

Weber on kehittänyt yhdessä Finnmap Consulting Oy:n kanssa taulukkolaskentapohjaisen apuneuvon Leca harkkorakenteiden maanpaine- ja pystykuormamitoitukseen (Eurocode 6 EN 1996-1-1). Ohjelmien avulla on helppo määrittää rakenteen kestävyys maanpainekuormituksessa sekä rakenteen pystykuormankestävyys.

Ohjelmat toimivat taulukkolaskentaperiaatteella. Analysoitavan rakenteen tiedot annetaan sovelluksen syötetietoihin ja ohjelma laskee syötetietoja vastaavan tuloksen.

Sovelluksen tilaus

Sovelluksen kuvaus

Kevytsoraharkkoseinän mitoitus maanpaineelle

Tämä ohjelma on tarkoitettu Weber kevytsoraharkkoseinän mitoitukseen maanpaineelle. Seinä mitoitetaan vaakaraudoitettuna rakenteena. Ohjelma huomioi tuentatavasta riippuen myös raudoittamattoman poikkileikkauksen taivutuskapasiteetin vaaka-akselin ympäri.  Ohjelma mitoittaa rakenteen kenttämomentille sekä leikkausvoimalle, mutta ei tukimomentille. Jäykkien tukien kohdalla käyttäjän tulee itse laskea tarvittava raudoitus.  Ohjelma ei sovellu rakenteisiin, jotka tukeutuvat vain yhteen pystysuuntaiseen tukeen/poikittaisseinään. Ohjelma käyttää Weber kevytsoraharkkojen mitta- ja materiaalitietoja. Ohjelma ei sovellu muiden harkkovalmistajien harkkotyyppien mitoitukseen.

Kevytsoraharkkoseinän mitoitus pystykuormalle

Tämä ohjelma on tarkoitettu Weber kevytsoraharkkoseinän mitoitukseen pystykuormalle. Ohjelmalla voi mitoittaa myös tilanteen, jossa pystykuorman kanssa yhtäaikaisesti vaikuttaa vaakakuorma. Tässä tapauksessa seinän oletetaan kantavan vaakakuorman vain pystysuunnassa. Seinän vaakasuuntaista momenttikapasiteettia ei huomioida. Ohjelmalla voi myös tarkastaa harkkoseinän paikallisen kestävyyden. Tältä osin ohjelma kuitenkin laskee vain kapasiteetin eikä tee varsinaista mitoitusta. Ohjelma käyttää Weber kevytsoraharkkojen mitta- ja materiaalitietoja. Ohjelma ei sovellu muiden harkkovalmistajien harkkotyyppien mitoitukseen.

Muutoksia versiossa 20.2.2015:

Ohjelmaan on lisätty pienennyskertoimen laskentamahdollisuus, jossa ohjelma voi määrittää laskettavan tapauksen pienennyskertoimen välipohjan tyypin ja seinän tuentatavan perusteella.

Muutoksia versiossa 15.6.2015:

Harkkotyypin valintaan on lisätty kolme uutta eristeharkkovaihtoehtoa, joiden mukaan pystykuormakestävyyden mitoittamisessa voidaan hyödyntää eristeharkon tehollista paksuutta (ulko- ja sisäkuori yhdessä).

Harkkotyypin valinnassa käyttäjä valitsee alasvetovalikosta käytettävän harkkotyypin. Ohjelma päivittää automaattisesti harkon lujuudet yms. harkkotyypistä riippuvat ominaisuudet.

Eristeharkoista on valittavana kaksi eri vaihtoehtoa alasvetovalikossa. Nämä ovat eroteltu ”s”-kirjaimella harkkotyypin nimen lopussa (esim. LTH-380 ja LTH-380s). Ilman s-kirjainta olevassa vaihtoehdossa harkon tehollisessa leveydessä (tef)  huomioidaan ulkokuoren vaikutus. Tällöin käyttäjän on huolehdittava että rakenteessa käytetään normien vaatimaa sidemäärää. Harkkovaihtoehdossa, jossa on s-kirjain perässä, jätetään ulkokuoren vaikutus teholliseen leveyteen (tef) huomioimatta.

Molemmissa vaihtoehdoissa ohjelma mitoittaa vain sisäkuoren, mutta harkon ulkokuorta ei mitoiteta erikseen. Mikäli harkon ulkokuorelle tulee myös pystykuormia, tulee tämä mitoittaa erikseen.

 

Vertaa