webervetonit JB 600/10 Juotosbetoni C50/60-10

Yleissäkki, webervetonit S, 1000 kg:n suursäkki

weber JB 600/10 on suola-pakkaskestävä R4-luokan juokseva, lujuudenkehitykseltään nopea massa, jonka tilavuus kasvaa hieman ennen sitoutumisen alkua. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C50/60-10. Maksimi raekoko 10 mm.

Pinta

Muut pinnat

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa