webervetonit JB 1000/3 Juotoslaasti C60/75-4

webervetonit JB 1000/3 Juotoslaasti C60/75-4, 25 kg:n säkki
webervetonit JB 1000/3 Juotoslaasti C60/75-4, 25 kg:n säkki
Yleissäkki, webervetonit S, 1000 kg:n suursäkki

Suola-pakkaskestävä R4-luokan juokseva, lujuudenkehitykseltään nopea massa, jonka tilavuus kasvaa hieman ennen sitoutumisen alkua. Betoninormin SFS-EN 206 mukainen lujuusluokka C60/75-4. Maksimi raekoko 4 mm.

Pinta

Muut pinnat

Pakkauskuva

Edut

  • Itsetiivistyvä, notkea massa
  • Erittäin korkea loppulujuus
  • Suola-pakkasrasituksen kestävä
  • SILKO-hyväksytty

Käyttökohteet

Vaativat tarkkuusvalut kuten koneiden kiinnitys- ja asennusvalut, siltalaakerien asennusvalut ja betonityöt ahtaissa ja vaikeissa paikoissa. Soveltuu käytettäväksi RakMK B4:n ja Betoninormin EN 206 mukaisesti seuraavissa rasitusluokissa: XF4, XC4, XS3, XD3, XA1 (XA2) - 50 ja 100 vuoden suunnittelukäyttöikä. Tuote täyttää standardin SFS-EN 1504-3 luokan R4 vaatimukset, betonirakenteiden korjaus ja vahvistaminen menetelmien 3.2 (betonointi valamalla) tai 4.4 (laastin tai betonin lisääminen) mukaisesti.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa